Nieuwe gezichten op VAD

22/02/2019

Afgelopen maanden zijn er heel wat nieuwe medewerkers gestart op VAD. Sommigen komen recht van de schoolbanken en zorgen voor een frisse wind op VAD. Anderen bewandelden eerst andere paden binnen onze sector en brengen waardevolle ervaring binnen. En dan zijn er nog collega's die VAD verrijken met hun bagage uit geheel andere branches. In dit artikel stelt elke nieuwe medewerker zichzelf kort even voor. Op die manier krijg je een idee van hun achtergrond en huidig takenpakket.

Indrani Muyldermans

Na mijn opleiding Toegepaste Psychologie ging ik aan de slag bij Artsen Zonder Grenzen. In een Belgisch project ‘Toegang tot Gezondheidszorg’ werkte ik eerst als psychosociaal medewerker en daarna als coördinator. Tijdens deze zes jaar deed ik heel wat praktijkervaring op in het werken met kwetsbare groepen en verwierf ik unieke inzichten in het belang van toegankelijke zorg en preventie.

In 2009 ging ik vervolgens aan de slag in het Vlaams Parlement. Mijn interesse in beleid motiveerde me om naast mijn professionele activiteiten ook de masterstudie van Politieke Wetenschappen aan te vatten. In 2012 studeerde ik af aan de Vrije Universiteit Brussel.

De overstap naar VAD volgde in de zomer van 2018. Hier tracht ik de expertisedeling op vlak van welzijn en gezondheid en het preventiebeleid mee te versterken. Als nieuwe stafmedewerker ‘Welzijn & Gezondheid’ hou ik me voornamelijk bezig met de ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg. Ik werk ook mee aan de uitrol van een alcohol- en drugbeleid in diverse settings. Wie vragen of bedenkingen heeft kan hiervoor steeds bij mij terecht via indrani.muyldermans@vad.be of 02 422 03 09.

Joyce Borremans

In 2008 behaalde ik mijn master klinische psychologie aan de KUL. Een jaar later kwam daar een master in de wereldgodsdiensten, optie Islam bij. Na mijn studies ging ik aan de slag als preventiewerker tabak, alcohol & andere drugs bij CGG VBO. Daar nam ik de sectoren arbeid, bijzondere jeugdzorg, gezondheid en welzijn voor mijn rekening en coachte ik intergemeentelijke preventiewerkers. Dankzij de begeleiding van de cursus 'Alcohol de baas', een vroeginterventie aanbod voor volwassenen, kon ik motiverende gespreksvoering in de praktijk toepassen. En dat maakte de vormingen ‘motiveren kan je leren’ die ik aan eerstelijnswerkers gaf niet alleen doorleefder, die ervaring kwam ook van pas toen ik in 2018 de kans kreeg om één jaar lang (deeltijds) als eerstelijnspsycholoog aan de slag te gaan binnen de sociale diensten van twee OCMW.

In januari ruilde ik Leuven in voor Brussel en maakte ik na negen jaar als preventiewerker de overstap naar stafmedewerker welzijn en gezondheid bij VAD. Samen met mijn collega Indrani Muyldermans werk ik een nieuw draaiboek voor een alcohol- en drugbeleid binnen de sociale diensten van een OCMW uit en volgen we de evoluties in de eerstelijnszones op. Verder heb ik dit jaar projecten naar CAW en thuiszorg op de planning staan. Voor vragen kan je me steeds bereiken via joyce.borremans@vad.be of 02 423 03 56.

Eline Geukens

In 2016 studeerde ik af als verpleegkundige aan de UCLL hogeschool in Leuven. Nadien koos ik voor de masteropleiding gezondheidsvoorlichting en -bevordering, waar ik mijn thesis schreef over de gerelateerde factoren aan overmatig alcoholgebruik bij de Belgische bevolking. Hieruit groeide mijn interesse voor de preventieve geestelijke gezondheidszorg.

Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam bij VAD als vervangster van een collega in moederschapsverlof. Ik ben actief binnen het expertiseterrein welzijn en gezondheid, waar ik met mijn collega’s, Fred Laudens en Tom Defillet, werk rond een zorgpad alcohol in algemene ziekenhuizen. Samen met projectmedewerkers wordt de aanpak van alcoholproblemen in ziekenhuizen geoptimaliseerd. Daarnaast werk ik mee aan enkele projecten over zwangerschap en middelengebruik, waaronder de deskundigheidsbevordering van huisartsen, vroedvrouwen en gynaecologen over zwangerschap en alcohol en de sensibilisering van vrouwen en hun omgeving over het gebruik van alcohol en andere middelen voor, tijdens en na de zwangerschap. Tot slot ben ik ook betrokken bij de Te Gek!? campagne van 2020. Voor vragen kan je me steeds bereiken via eline.geukens@vad.be of 02 423 03 48.

Ellen Coghe

In 2015 behaalde ik mijn bachelor ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ik koos ervoor om mijn stage als ergotherapeut in het buitenland te volbrengen en startte mijn drie maand durende stage in Nepal. Een ervaring en diploma rijker, begon ik kort daarna aan mijn masteropleiding gezondheidsvoorlichting- en bevordering aan de Universiteit Gent. Dit was voor mij een logische keuze aangezien alles wat te maken heeft met preventie mij altijd heeft geboeid. Ik voltooide mijn masteropleiding in 2017 en begon aan mijn zoektocht naar een boeiende en creatieve job.

In november 2017 startte ik met veel enthousiasme als stafmedewerker bij VAD. Ik begon ter vervanging van een collega in zwangerschapsverlof en was al verantwoordelijk voor verschillende sectoren zoals onder andere jeugdwerk en onderwijs. Zo ben ik tot op heden onder meer verantwoordelijk voor de VAD-leerlingenbevraging en alles wat te maken heeft met de sector onderwijs. Bovendien werk ik actief mee aan verscheidene projecten (dossier verkeer en middelengebruik, photovoice project bij studenten, alcoholgebruik tijdens de 100-dagen, …) die ik na terugkomst van mijn collega verder opneem. Voor vragen kan je me steeds bereiken via ellen.coghe@vad.be of 02 422 03 75.

Lyssa Toyinbo

In 2016 behaalde ik mijn bachelorsdiploma vroedkunde aan de Arteveldehogeschool in Gent. Na deze studie wou ik mij ook verdiepen in iets anders. De masteropleiding gezondheidsvoorlichting en –bevordering was voor mij een evidente keuze. Tijdens deze studie gaf ik geregeld (en met veel plezier) seksuele voorlichting in verschillende middelbare scholen. Daarnaast werkte ik mee aan een jaarlijks evenement voor studenten met als doel: het stigma rond hiv/aids verkleinen en preventief werken rond soa’s.

In 2018 behaalde ik mijn masterdiploma aan de UGent. Ondanks het feit dat ik tijdens mijn studies meer met het thema seksualiteit bezig was, boeide het thema alcohol- en middelengebruik mij ook enorm. Tijdens mijn stages vroedkunde kwam ik meermaals in contact met druggebruik en verslavingsproblematiek. Dit gaf me telkens een hulpeloos gevoel.

Sinds september 2018 werk ik als stafmedewerker bij VAD. Ik wist meteen dat werken bij VAD mij voeldoening zou geven: door (onrechtstreeks) mensen hun gezondheid te bevorderen, meewerken aan een betere maatschappij. Als vervanging van een collega organiseer ik vormingen voor hulpverleners. Verder werk ik actief mee aan projecten met thema’s zoals: ‘Zwangerschap en alcohol’ en ‘Alcoholgebruik tijdens de 100-dagen’. Het komende jaar zal ik voornamelijk meewerken aan het MATREMI project (rond middelengebruik bij migranten en etnische minderheden), de cannabiscampagne en een photovoice project bij studenten. Voor vragen kan je me steeds bereiken via Lyssa.Toyinbo@vad.be of 02 423 03 31.

Ebe Daems

In 2009 behaalde ik mijn Master filmstudies en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen. Nadien deed ik verschillende jobs in de culturele en de sociale sector: communicatie bij het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis, redactie van stripverhalen en graphic novels en het begeleiden van jongeren zonder middelbare schooldiploma naar werk.

Erg uiteenlopende ervaringen, dus toen die laatste job afliep, nam ik wat tijd om voor mezelf uit te maken welke richting ik verder uit wou. Zo werk ik sinds 2015 als freelancejournalist. Sinds september 2018 combineer ik dit met twee dagen per week als communicatiemedewerker bij het VAD, onder andere voor het project Tournée Minérale.

Een perfecte combinatie voor mij, want terwijl ik als freelancer vaak alleen aan het werk ben, apprecieer ik bij VAD de leuke werksfeer en de contacten met collega’s. Bovendien ben ik als communicatiemedewerker ook veel met teksten en inhoud bezig en neem ik geregeld interviews af: allemaal zaken die ik heel leuk en interessant vind. Voor vragen kan je me bereiken via ebe.daems@vad.be of 02 422 03 77.