Nieuw VAD-lid: Drugpunt Waas

29/06/2017

Drugpunt Waas is één van den zeven Drugpunten die Oost-Vlaanderen rijk is. De Drugpunten worden ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit gebeurt enerzijds via subsidie, anderzijds via de inhoudelijke ondersteuning van het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie (CGG Eclips).

Drugpunt Waas strekt zich uit over de Wase gemeenten Kruibeke, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Sint-Niklaas. Deze twee laatste hebben een eigen preventiewerker in dienst.

Wat doet Drugpunt Waas?

Drugpunten zijn intergemeentelijke drugpreventiediensten die problemen door alcohol- en druggebruik willen helpen voorkomen. Wij werken lokaal en op maat, maar hanteren daarbij allemaal dezelfde principes en strategie. De basis van elk Drugpunt bestaat uit twee delen:

  • Informatie, advies en begeleiding: Onder de noemer 'vroeginterventie' kan men bij ons terecht met alle vragen rond drugs en druggebruik, ook wanneer het gebruik nog niet problematisch is. Samen met een medewerker wordt dan gezocht naar de beste begeleiding.
  • Preventie: Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft elk Drugpunt een stevig preventieaanbod. Dit kan gaan om een vorming, een lezing, preventielessen op school, grootschalige communicatiecampagnes... De Drugpunten ontwikkelden en verdeelden reeds heel wat succesvolle campagnes en projecten, steeds op maat van de doelgroep of organisatie.

Het aanbod van Drugpunt is vertrouwelijk en gratis.

We zijn lokaal verankerd door driemaandelijkse Lokale Drug Overleggen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk verschillende partners uit de gemeentes samen rond tafel te krijgen om het thema ‘drugs’ te bespreken en acties te plannen. Dit overleg vindt plaats in iedere gemeente afzonderlijk.

Drugpunt Waas zet zich regelmatig in de kijker met lokale acties. Deze zomer schuimen we bijvoorbeeld verschillende festivals af om jongeren te gaan bevragen rond het thema ‘indrinken’. Samen met de andere drugpunten ontwikkelden we hierrond een online bevraging (www.drugpunt.be/indrinken) voor jongeren tussen 13 en 26 jaar oud.

Verder is Drugpunt Waas op andere events te zien met de weedshop, de promille polies of de promillebrillen.

Lees meer over de Drugpunten op www.drugpunt.be

Karen Defossé, preventiewerker Drugpunt Waas