Methadon en borstvoeding

We geven een samenvatting van de webinar ‘Breastfeeding Guidelines for Chemically Dependent Women’ op 7 juni 2017 door Dr. Ira J. Chasnoff in twee artikels. Dit is het tweede. Het eerste over borstvoeding en middelengebruik vind je onderaan bij de gerelateerde artikels.

Borstvoeding & middelengebruik

Er zijn twee belangrijke aspecten bij het thema borstvoeding en middelengebruik. Ten eerste: het geven van borstvoeding heeft tal van voordelen. Het is goed voor de hechting tussen moeder en kind, het risico op infecties en allergieën bij de baby daalt, het heeft een positieve invloed op het herstel van de moeder (bv. verhogen van empowerment), … De andere kant van het verhaal: alcohol, drugs en ook methadon komen wel degelijk via het bloed van de moeder in de borstvoeding terecht. De dosis die in het bloed terecht komt, is afhankelijk van de eigenschappen van de stof (vetoplosbaarheid, moleculair gewicht), de dosis en de frequentie van gebruik. Zo weten we dat methadon gemiddeld tot 60 uur aanwezig blijft in het bloed van de moeder en de borstvoeding.

Minder dan 40 milligram methadon per dag

Toch kan voor vrouwen die methadon gebruiken, het geven van borstvoeding ook een goede beslissing zijn. Het geeft niet alleen een positief effect op het herstel van de moeder. De meeste wetenschappelijke studies tonen aan dat de hoeveelheid methadon in de borstvoeding (bij vrouwen die methadon gebruiken) voldoende laag is en de dosis ‘veilig’ is voor de baby.
Wel wordt aangeraden om de dosis methadon te beperken tot minder dan 40 milligram per dag.
Hoe hoger de dosis methadon, hoe hoger de hoeveelheid methadon in de borstvoeding.

Enkele tips

Indien de moeder een methadonprogramma volgt en borstvoeding wenst te geven, wordt de methadoninname van de moeder best aangepast aan het slaapritme van de baby. Methadon wordt dan ingenomen voor de baby aan zijn langste slaapperiode van de dag begint. Al is dit bij pasgeborenen uiteraard niet altijd eenvoudig te bepalen. Daarnaast is het belangrijk om niet plots te stoppen met het geven van borstvoeding, maar de borstvoeding geleidelijk af te bouwen om ontwenning te vermijden. Deze informatie wordt best op voorhand aan de vrouw gegeven zodat ze niet plots op eigen initiatief stopt met de borstvoeding.

Observatie is belangrijk!

Wanneer de vrouw methadon gebruikt en borstvoeding geeft, is het belangrijk om de baby goed te blijven observeren op sedatie, ademhalingsdepressie en NAS (neonataal abstinentiesyndroom of ontwenningssymptomen). Indien de moeder opiaten gebruikte tijdens de zwangerschap, kan het geven van borstvoeding door een methadongebruikende moeder, de aanwezigheid van het NAS bij het pasgeboren kind stabiliseren.

Borstvoeding aanmoedigen of niet?

Het wel of niet aanmoedigen van borstvoeding bij vrouwen met een geschiedenis van druggebruik is geen eenvoudige beslissing. Hieronder geven we enkele handvatten over wanneer de vrouw wel of beter niet start met borstvoeding.

* Dit advies wordt niet door alle wetenschappers gevolgd. Advies om geen borstvoeding te geven door een HEP-C positieve moeder omwille van risico op kloven en bloeden van tepels waardoor besmetting mogelijk is (geen overdracht van HEP-C via borstvoeding).

Jasmien De Doncker
Algemene ziekenhuizen / Online hulp