LEESTIP! Van jeneverellende tot Tournée Minérale

150 jaar aanpak van alcoholproblemen in Vlaanderen (1868-2018)
15/01/2020

Auteur Joris Casselman heeft als psychiater en criminoloog een deel van deze geschiedenis vanop de eerste bank meegemaakt. Van die periode konden nog getuigen worden geïnterviewd, maar voor wat voorafging kon hij zich vrijwel uitsluitend baseren op uitgebreid bronnenonderzoek in bibliotheken en archieven.
Nadat we ons een beeld vormen van de omvang van de alcoholproblemen in het Vlaanderen van de tweede helft van de 19de eeuw, lezen we op welke manier de anti-alcoholische verenigingen eind 19de, begin 20ste eeuw boomden, en hoe tijdens het interbellum belangrijke wetgevende initiatieven tot stand kwamen. De roots van VAD kan je ontdekken in het overzicht van naoorlogse nationale verenigingen. We krijgen een uitgebreid overzicht van de ambulante en residentiële alcoholhulpverlening vanaf eind jaren ’50. Tevens is er aandacht voor de recente evoluties op vlak van alcoholpreventie, en de rol van VAD.

Auteur : Joris Casselman

Uitgever: Gompel & Svacina, 2019