LEESTIP! Richtlijn en handleiding detoxificatie van psychoactieve middelen

07/03/2018

De Nederlandse Richtlijn Detox dateert alweer van 2004. Tijd voor een revisie, dachten ze bij het kenniscentrum Resultaten Scoren, en ze gaven het onderzoeksinstituut NISPA de opdracht om de richtlijn te herzien.

Per psychoactieve stof worden screening en diagnostiek, monitoring, farmacologische behandeling en specifieke doelgroepen besproken. Hierbij worden telkens concrete vragen beantwoord door op basis van wetenschappelijke onderbouwing conclusies en aanbevelingen te formuleren.

Voor gebruik in de praktijk is naast de richtlijn een beknopter handboek uitgegeven, met omschrijvingen van indicatietrajecten en mogelijke behandelingen per middel, en een niet-middelenspecifiek overzicht van taken bij consulten.

Redactie: Boukje Dijkstra, Maureen van Oort, Arnt Schellekens, Hein de Haan & Cor de Jong

Uitgave: Resultaten Scoren, 2017

Beschikbaarheid: papieren exemplaar in bib van VAD, full-text downloadbaar op de site van Resultaten Scoren.