LEESTIP! Omgaan met ADHD bij verslaving

ADHD komt veel voor bij mensen met een probleem in het gebruik van alcohol of andere drugs. Toch wordt de diagnose vaak niet gesteld en de stoornis dan ook niet behandeld. Vaak verdwijnen deze cliënten vroegtijdig uit de hulpverlening, enerzijds omdat hun onbehandelde ADHD-symptomen het volgen van de therapie bemoeilijken, anderzijds omdat de behandelprogramma’s geen rekening houden met hun beperkingen. Het stellen van de diagnose is ook niet eenvoudig door de grote overlap van de ADHD-kenmerken met symptomen van intoxicatie en ontwenning. Omdat vele aspecten niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht zijn, werd ten rade gegaan bij experten uit het werkveld. Bij de hulpverleners bleek er ook een grote behoefte te bestaan aan concrete handvatten om met deze cliëntengroep te werken.

Daarom bestaat het boek uit een theoretisch en een praktisch deel. De werkbladen kunnen vanuit de bijhorende weblink ook gedownload worden ten behoeve van de cliënten.

De auteur(s):

Frieda Matthys, psychiater, doceert aan de Vrije Universiteit Brussel en is diensthoofd Psychiatrie in het UZ Brussel. Zij was gedurende tien jaar voorzitter van VAD.
Cleo Crunelle is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Afdeling Psychiatrie van het UZ Brussel.
Annelien Bronckaerts, psycholoog, is verbonden aan het EVO – Expertisecentrum Voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Brussel.

Uitgeverij: Garant Uitgevers nv
2016