LEESTIP! Het gekaapte brein: verslavingsgedrag beter begrijpen

12/11/2018

In een eerste hoofdstuk deelt de auteur beschouwingen omtrent verslaving op basis van 33 jaar directeurschap in het centrum voor drugsverslaafden "De Spiegel" en zijn ervaring als therapeut. In het tweede hoofdstuk wordt de vooruitgang van het neurobiologisch onderzoek over de etiologie van verslaving besproken. In een derde hoofdstuk worden de nieuwe inzichten die het wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd gekoppeld aan de praktijk van de hulpverlening.