LEESTIP! Handboek LVB en verslaving

30/10/2017

Toen vijf jaar geleden het boek “Iedereen gebruikt toch” verscheen, was verslavingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking een nog vrij nieuw terrein in de lage landen. 

Vandaag stellen de auteurs vast dat ondertussen op vlak van onderzoek en praktijk zodanig veel is gebeurd, dat een herziene editie zich opdrong. Het boek biedt de nodige achtergrondinformatie, maar is vooral op de praktijk in de verslavingszorg gericht, met tal van casussen. Casussen komen uitgebreider aan bod in de bijhorende uitgave “Casusboek LVB en verslaving”.

Auteurs:Joanneke Vandernagel, Marion Kiewik & Robert Didden

Uitgever: Boom, 2017