Leerlijn alcohol, tabak, gamen, gokken, cannabis en andere illegale drugs

Lesgeven over een gezondheidsthema? Inspiratie vind je in de nieuwe leerlijn verslavingspreventie van VAD en het Vlaams instituut Gezond Leven. In de leerlijn is er aandacht voor roken, alcohol & andere drugs, gamen en gokken.

Vanaf een bepaalde leeftijd komen roken, drinken, gamen, gokken of experimenteren met drugs de leefwereld van kinderen en jongeren binnen. Daarom is het belangrijk om te sensibiliseren, ook op school. Met het inzetten op verslavingspreventie stoom je leerlingen klaar om elke dag opnieuw gezonde keuzes te maken en laat je hen sterker in hun schoenen staan. En dat loont natuurlijk op lange termijn!

Wat is een leerlijn?

Wanneer werk ik het best rond alcohol, roken, gokken, gamen of illegale drugs met mijn leerlingen? Waar let ik op? Wat doe ik beter niet? Wat is een must?

Op deze vragen krijg je antwoord in de nieuwe leerlijn verslavingspreventie. Dankzij de leerlijn krijg je een duidelijke kijk op wat je best wel en niet doet als je preventief werkt met je leerlingen. De leerlijn is gestructureerd per graad (van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar) en per middel: alcohol, roken, gamen, gokken, cannabis en andere illegale drugs. Per graad lees je wat aanbevolen wordt, op basis van wetenschappelijke literatuur en onderzoek. Bovendien ontdek je welke gezondheidsdoelen je best nastreeft en hoe vaak een middel nu effectief gebruikt wordt door kinderen en jongeren van een bepaalde leeftijd. Je krijgt zicht op de lesmaterialen die je samen met je leerlingen kunt gebruiken. Ook werd de link gelegd met de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen.

Met het gebruik van de leerlijn geef je invulling aan de pijler educatie van het drugbeleid op school. Aan de hand van de leerlijn kan je afstemmen met collega’s van andere graden en doordachte keuzes maken.

Hoe zoeken in de leerlijn?

Je kan de leerlijn verslavingspreventie downloaden als een eenvoudig doorklikbare interactieve pdf. Je klikt aan voor welke leeftijdsgroep en over welk middel je informatie nodig hebt. Op die manier vind je meteen wat je zoekt.

Je kan de leerlijn ook online consulteren op de website van Gezond Leven. Op deze pagina vind je ook andere gezonde leerlijnen (over voeding, beweging, …).

Nina De Paepe
Stafmedewerker Onderwijs