Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners

Bij rapporteren aan justitiële medewerkers, bij doorverwijzingen van meerderjarige druggebruikers

Vele hulpverleners begeleiden cliënten in een juridisch statuut, en moeten rapporteren aan justitiële medewerkers. Het beroepsgeheim is een thema waar deze hulpverleners vaak mee worstelen.

Vertrouwelijkheid onder druk

Justitie en zorg ontmoeten elkaar in toenemende mate rond gezamenlijke cliënten die kampen met problematisch druggebruik. Binnen het huidige strafrechtssysteem zijn vele doorverwijzingsmogelijkheden naar de hulpverlening voorzien. Vele hulpverleners begeleiden dus cliënten in een juridisch statuut, waarvoor er vaak rapportering aan justitiële medewerkers gevraagd wordt. Het beroepsgeheim is en blijft desondanks een thema waar vele hulpverleners in deze samenwerking mee worstelen. Voor hen is het de sleutel tot de opbouw van een noodzakelijke vertrouwensrelatie. Voor justitiële medewerkers heeft de verkregen informatie een andere finaliteit.

Voorwaarden voor een goede intersectoriële samenwerking

Deze nota biedt hulpverleners handvatten om deze informatieoverdracht te situeren binnen een duidelijk kader. Naast de juridische context en de deontologische standpunten, wordt er in het document ook stilgestaan bij de blijvende vraagtekens rond deze rapportage. De wet levert immers slechts vage omschrijvingen aan, die de dagdagelijkse praktijk onvoldoende richting geven. Het uitgangspunt van het document is het bewerkstelligen van een optimale samenwerking tussen twee evenwaardige sectoren met elk hun eigenheid en finaliteit, waarin een centrale rol is weggelegd voor de cliënt zelf.

David Möbius
Lokaal beleid / Studie & Onderzoek