Handboek Community Reinforcement Approach + Contingency Management

Het ambulant centrum van De Kiem ontwikkelde een handboek rond de effectieve behandelmethode ‘Community Reinforcement Approach’ (CRA) & ‘Contingency Management’ (CM) op basis van hun jarenlange praktijkervaring en theorie. Deze methodiek wordt toegepast bij de behandeling van cocaïnegebruikers.

Gedragstherapie gecombineerd met beloning

De behandelmethode integreert ‘Community Reinforcement Approach’ (CRA) met een beloningsprogramma ‘Contingency Management’ (CM). De Community Reinforcement Approach (CRA) is een cognitief-gedragstherapeutische methodiek met als doel de verandering van verslavingsgedrag en daarmee samenhangend het verhogen van de kwaliteit van leven. De methodiek richt zich op de beïnvloeding van zelfcontrole, ter verandering van het verslavingsgedrag en het voorkomen van terugval in dit gedrag. Er wordt aandacht besteed aan bekrachtigers in de fysieke omgeving van de verslaafde zoals gezin, werk, woonomgeving, vrienden en vrijetijdbesteding. Ingrijpen in de set van bekrachtigers maakt het verslavingsgedrag minder aantrekkelijk en het stellen van alternatief gedrag aantrekkelijker. Beïnvloeding van de sociale omgeving wordt bereikt door rechtstreeks te interveniëren (relatie/gezinsgesprekken, bemiddeling bij werk en woonproblemen e.d.) en door het trainen van sociale vaardigheden, zoals assertiviteit en het vergroten van het sociaal netwerk.

Een handboek voor hulpverleners

Dit handboek zet therapeuten op weg om de CRA+CM behandelmethode of onderdelen ervan te implementeren als aanvulling op bestaande behandelprogramma’s.

In het eerste hoofdstuk wordt de reden geschetst voor de zoektocht naar een specifieke begeleidingsvorm voor de doelgroep van cocaïnegebruikers. Dit situeert zich in het licht van een toenemend aantal cocaïnegebruikers in onze maatschappij.

In hoofdstuk 2 geven we de filosofie weer van de Community Reinforcement Approach (CRA) en Contingency Management (CM). De fundamenten van beide behandelingscomponenten komen aan bod, alsook het complementaire karakter ervan. Het werken met deze specifieke begeleidingsvorm vraagt ook om een karakteristieke therapeutische stijl. Deze stijl maakt intrinsiek deel uit van het protocol en wordt uitgelegd aan de hand van zes belangrijke kenmerken.

In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op hoe we de fundamenten van de methodiek geïmplementeerd hebben in de ambulante centra van De Kiem. Naast de doelstellingen en de duur en intensiteit van het programma, komen ook het controle- en beloningsysteem aan bod.

Hoofdstuk 4 omvat een uitgebreide omschrijving van het verloop van de sessies. We focussen op de gehanteerde instrumenten en oefeningen, geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit hoofdstuk sluit af met een stukje rond nazorg en enkele randvoorwaarden voor implementatie van de methodiek.

Het handboek kost 20,- euro en kan besteld worden via

admin@dekiem.be

Dirk Calle, beleidsmedewerker De Kiem.