Gezond opvoeden: kinderspel?

“Mama, jij drinkt toch ook wijn, waarom mag ik dat dan niet?”, “Papa, één jointje kan toch geen kwaad?”, “Papa, jij neemt toch ook je smartphone mee naar bed?”. Voor ouders vaak heel herkenbare taferelen. Maar soms weten ze niet hoe daarmee om te gaan. Hoe kunnen ze zelf het goede voorbeeld geven? Hoe maak je afspraken met kinderen over alcohol- en cannabisgebruik? En wat zijn goede grenzen voor gamen?

Opvoedingsvragen

Ouders kunnen met deze en andere opvoedingsvragen over gezonde leefstijl terecht op www.gezondopvoeden.be, een website over hoe je kinderen en jongeren (2 tot 18 jaar) kan stimuleren om gezond te leven en hoe je risicogedrag kan voorkomen. www.gezondopvoeden.be is een initiatief van VIGeZ en werd uitgewerkt in samenwerking met VAD en Ugent.

De website behandelt zes opvoedingsthema’s. Ouders vinden er advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te maken, uit te stellen of te voorkomen. Ze vinden er daarnaast informatie over hoe ze hun kinderen gezond kunnen leren omgaan met games, smartphonegebruik en andere schermtijd. Ook voeding en beweging komen aan bod: Hoe breng je je kinderen gezonde eet- en beweeggewoontes bij?

Gezondopvoeden.bebiedt praktische tips, filmpjes, interactieve tests en doe-opdrachten. Ouders krijgen de kans om over concrete situaties na te denken en zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

Campagnematerialen

Er zijn een aantal ondersteunende materialen beschikbaar die aansluiten bij de website. Een overzicht van de materialen vind je op www.vigez.be/projecten/gezond-opvoeden.

Kaartjes

Een drieluik van kaartjes kan meegegeven worden om ouders met een opvoedingsvraag rond gezonde leefstijl gepast door te verwijzen. De kaartjes kunnen ook gebruikt worden bij een infostand op een ouder- of vormingsavond, bij een thematische infostand in een bibliotheek, een wachtruimte,…
Download de kaartjes of vraag ze aan via het Logo (zolang de voorraad strekt).

Affiches

De affiches kunnen opgehangen worden in wacht- en spreekruimtes waar veel ouders komen (huisarts, diëtist, psycholoog, clb, ziekenhuis, …) of bij een infostand op een ouderavond, in de bibliotheek, …
Download de affiche of vraag ze aan via het Logo (zolang de voorraad strekt)

Infofiche voor intermediairs

Er is voor de lokale besturen en de logo’s een infofiche beschikbaar om de website vooral bekend te maken bij de intermediaire doelgroep of lokale partners (zie boven).

Campagne 2016

In september 2016 loopt een communicatiecampagne, afgetrapt door minister Jo Vandeurzen, met als doel ouders bewust te maken van hun voorbeeldrol als het gaat om gezond eten en voldoende bewegen.

Tijdens de persconferentie bracht Tom Helsen, peter van dit initiatief, het liedje ‘broccoli en wortels’. Naast het lied met grappige animatieclip, omvat de campagne ook verrassende radiospots en leuke reportages in Dag Allemaal.

Hanna Peeters
Gezinnen / Kwetsbare groepen / ECM / Sport