Gebruiksruimtes: visie vanuit het gezondheidsperspectief

Definitie, doelstellingen, modaliteiten

De Raad van Bestuur van VAD, gaf een werkgroep met als leden Peter Aertsen, Piet Dheedene, Tino Ruyters, Geert Verstuyf en Tessa Windelinckx de opdracht om na te gaan of en hoe gebruiksruimtes kunnen inpassen in de bestaande drughulpverlening. De tekst werd op 19 september 2014 door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

De werkgroep kwam tot het besluit dat gebruiksruimtes een zinvolle aanvulling zijn op het palet aan voorzieningen op vlak van drughulpverlening, ook in Vlaanderen. Het installeren van een gebruiksruimte mag zeker niet ten koste gaan van andere vormen van hulpverlening. De concrete uitwerking van een gebruiksruimte is afhankelijk van de lokale situatie. Er zal steeds rekening gehouden moeten worden met allerhande elementen. Het voornaamste hierbij is dat een gebruiksruimte sterk geïntegreerd dient te zijn in de lokale, integrale aanpak van het drugsfenomeen.

In de visietekst die je hieronder kan downloaden komen volgende punten uitgebreid aan bod:

  • Situering
  • Definitie
  • Concrete beschrijving
  • Doelstellingen
  • Resultaten: argumenten om een gebruiksruimte onderdeel te maken van een integraal Vlaams drugbeleid
  • Voorwaarden voor de inplanting van een gebruiksruimte
  • Verwachte voordelen, nadelen, risico's bij de inplanting van een gebruiksruimte