FYFA: een Europees project over alcohol in het jeugdvoetbal

In september 2017 startte VAD als Belgische partner in een nieuw Europees project over alcoholgebruik en –marketing in het jeugdvoetbal. Bij de start van dit project verwelkomt VAD een nieuwe medewerker, Astrid De Schutter, die dit project zal trekken. In dit artikel stelt ze zichzelf en dit project kort voor.

Nieuwe projectmedewerker op VAD

Nadat ik in 2014 afstudeerde als criminologe, ging ik aan de slag als programmabeheerder Drugs bij BELSPO. Hier was ik voornamelijk tewerkgesteld binnen het Europese Project ERANID (European Research Area Network on Illicit Drugs) waar ik mee kon werken aan de bevordering van een grensoverschrijdende samenwerking inzake drugonderzoek.

Sinds september 2017 ben ik aan de slag bij VAD als projectmedewerker op het FYFA-project.

FYFA staat voor Focus on Youth, Football and Alcohol

Zoals het acroniem al aangeeft, legt dit project zich toe op alcoholgebruik en –marketing bij voetballende jongeren. Het project heeft als doel de alcoholgerelateerde schade en het binge drinking te beperken. Het heeft hierbij specifieke aandacht voor minderjarigen in voetbalclubs. Zo wil men richtlijnen en good practices gaan identificeren en tot stand brengen voor jeugdvoetbalclubs.

In het FYFA-project (Focus on Youth, Football and Alcohol) wil VAD, samen met andere partners, internationale en nationale beleidsmakers wakker schudden i.v.m. de sterke link tussen voetbal en alcohol. We weten het al langer, participeren aan teamsporten verhoogt de kans voor risicovol alcoholgebruik. Mens sana in corpore sano geldt in deze dus niet.

Begin september kwamen de projectpartners voor de eerste keer samen bij het financierende agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding van de Europese commissie (CHAFEA). Schotland, Roemenië, Polen, Italië, België en Finland zijn in het project vertegenwoordigd onder de deskundige leiding van Eurocare (European alcohol policy alliance). De puntjes zijn op de i gezet en de eerste voorzichtige stappen zijn gezet.

Dit project kiest voor een meersporige onderzoeksmethode

In de eerste plaats wordt er een overzicht gemaakt van het internationaal, nationaal en lokaal beleid op het vlak van alcohol gebruik bij jonge voetballers.

Internationaal niveau

SHAAP (Schotland) trekt de onderzoeksactiviteiten op internationaal niveau. We willen zicht krijgen op de relatie alcohol, marketing, jonge mensen en internationale sportmanifestaties. SHAAP zal een review doen op de beleidsdocumenten van verschillende internationale evenementen en organisaties. Denk daarbij aan Europese voetbalkampioenschappen zoals Champions- en Europa Leagues en aan grote atletiekevenementen of tennistornooien. We herinneren ons nog de druk die Brazilië kreeg van Fifa om het alcoholverbod die ze hadden in stadia op te heffen. Want Budweiser was een grote sponsor van Fifa en de world cup en zou kost wat kost verkocht worden. Naast de geschreven beleidsplannen, zal SHAAP verschillende sleutelfiguren interviewen uit de internationale sportmilieus, gezondheidssector, alcoholindustrie en politieke arena. We moeten ook weten wat hun kennis, attitudes, standpunten en percepties zijn over de rol van sport in een gezonde leefstijl van jongeren en wat volgens hen drempels en opportuniteiten zijn om minderjarig alcoholgebruik en bingedrinken te voorkomen.

Nationaal niveau

De Italiaanse collega’s van ISS trekken de onderzoeksactiviteiten op nationaal vlak. In alle zes partnerlanden voeren we een review uit op beleidsteksten en grijze literatuur wat betreft alcohol, jeugd, marketing en sport. Daarnaast bevragen we ook de nationale sleutelfiguren, net zoals we dat doen op internationaal niveau. We willen alle partijen een stem geven. Onze vragenlijst zal gestuurd worden naar respondenten binnen de nationale voetbalbond, relevante ministeries, politici, belangrijke voetbalclubs, etc. Zo komen we te weten wat de belangrijkste obstakels en opportuniteiten zijn zodat sport kan bijdragen tot gezonde leefstijlen van jongeren en zo veel mogelijk alcoholgerelateerde schade kan vermeden worden.

Lokaal niveau

Na het internationale en nationale niveau, trekt VAD de onderzoeksactiviteiten op lokaal niveau. We willen ook weten hoe onze lokale voetbalclubs omgaan met alcohol. In elk land wordt een voetbalclub onder de loep genomen. We gaan beleidsplannen en intenties bekijken en sleutelfiguren binnen de club interviewen. We denken alvast aan de kantineverantwoordelijke, de jeugdtrainer, de délégué, bestuursleden, vrijwilligers, etc. Hoe zien zij de taak van de sportclub in het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren en hen beschermen van een verhoogde blootstelling aan risicovol alcoholgebruik? Wat zijn hun attitudes en percepties hierrond? Welke opportuniteiten en belangrijkste drempels zien zij om dit te realiseren?

Op dit vlak heeft VAD immers al veel informatie verzameld en stappen ondernomen in het kader van haar project Sportivos en zodoende kadert het FYFA-project dan ook perfect binnen de werking van VAD.

Ten slotte zullen de Finse partners (EHYT) reacties verzamelen van jongeren. We mogen ze natuurlijk niet vergeten want over hen gaat dit project uiteindelijk. We willen hun percepties en attitudes kennen tegenover de relatie alcohol-sport. De mooiste reacties zullen vakkundig worden opgenomen op video. Daarmee gaan we terug de ladder omhoog klimmen van lokale over nationale naar internationale beleidsmakers en beslissers. We hopen er hiermee toch een deel van wakker te schudden.

Meer info

Alle resultaten van dit twee jaar durende project zullen voorgesteld worden in een boeiende conferentie op het einde van het project. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Wil je meer info over het project of heb je suggesties? Contacteer: Astrid.DeSchutter@vad.be. Informatie over het project kan je ook terugvinden op www.fyfaproject.eu

Je kan nieuws over het project ook volgen via sociale media:

Astrid De Schutter
FYFA-project

Johan Jongbloet
Preventie/ Evidence based werken