Feest Wijzer en ATTENT

Services voor fuiven en kleine festivals

In navolging van de succesvolle methodiek ‘Quality Nights’ ontstond het idee om op maat van kleinere, lokale evenementen een ‘lightversie’ van deze methodiek te ontwikkelen. Een versie met een laagdrempelige insteek, haalbaar voor jeugdbewegingen, jeugdhuizen en studentenorganisaties.
In overleg met het werkveld werd er gekozen om twee concepten naast elkaar te ontwikkelen: één voor lokale fuiven en kleine festivalletjes (Feest Wijzer) en één voor jeugdhuizen (ATTENT).
De sterktes van Quality Nights blijven in beide concepten behouden: werken met het aanbieden van services en met een systeem van pictogrammen. Beide initiatieven genieten de ondersteuning van het Gezonde Gemeente-charter.*

Een integrale aanpak rond veilig en gezond uitgaan

VAD ijvert al jaren voor een preventief beleid in het uitgaansleven. Dit is een samenhangend geheel van maatregelen om problemen door middelengebruik te voorkomen of er adequaat op te reageren. Een alcohol- en drugbeleid in het uitgaansleven steunt op vier pijlers die goed op mekaar afgestemd moeten worden. Ook binnen Feest Wijzer en ATTENT wordt er op verschillende terreinen gewerkt: informatieverstrekking, regelgeving, voorlichting personeel, structurele maatregelen. Op die manier creëren beide concepten een zichtbaar positief uithangbord voor jeugdhuisuitbaters en organisatoren van fuiven. Bovendien varen hun klanten wel bij de aangeboden services. Belangrijke partners waarmee wordt samengewerkt en die kennis en expertise leverden voor beide concepten zijn Sensoa, Horeca Vlaanderen, de Christelijke Mutualiteit (CM), het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid (BIVV), VVSG, VVJ, de Ambrassade, VIGeZ en Formaat.

Feest Wijzer

Feest Wijzer is een initiatief dat ondersteuning geniet van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren. Een fuif of lokaal festival dient minimum vier basisservices aan te bieden om het Feest Wijzer-preventiepakket te verkrijgen. Dit basisaanbod ligt gedeeltelijk in de lijn van wat wettelijk verplicht wordt. Negen extra services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken, kunnen vrijblijvend aangeboden worden. Voor elke maatregel werden minimumcriteria opgesteld.

De vier basisservices

 1. Deskundig barpersoneel: De alcoholwetgeving is op visueel aantrekkelijke manier zichtbaar voor zowel bezoekers als barpersoneel.
 2. Gezondheidsinformatie: Feest Wijzer-evenementen informeren hun bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol & drugs enzovoort.
 3. Oordopjes: Feest Wijzer-evenementen beperken het geluidsniveau tot het wettelijke maximum, stellen gratis oordopjes ter beschikking en informeren de buurt over het evenement.
 4. ‘Samen uit, samen thuis’: Het evenement sensibiliseert haar bezoekers over hun alcoholintoxicatie en stimuleert de bezoekers om voor elkaar te zorgen opdat iedereen veilig thuis geraakt.

De extra services

Feest Wijzer moedigt de organisatoren aan om ook andere (gezondheids)maatregelen in te voeren die het welzijn van de feestvierders bevorderen, zoals:

 1. Een chill-outruimte: Er is een aparte ruimte ingericht waar bezoekers tot rust kunnen komen in een koelere en rustigere omgeving.
 2. EHBO: Een EHBO-koffer is beschikbaar en de medewerkers weten deze liggen. Ook is er een schriftelijke procedure over wanneer de hulpdiensten te verwittigen.
 3. Een vestiaire: Het evenement biedt een bewaakte vestiaire aan waar de bezoekers overtollige kledij veilig kunnen afgeven of opbergen.
 4. Klimaatregeling: Het evenement voorziet ventilatie- en koeltechnieken die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.
 5. Eten: Er is voedsel te koop op het terrein of locatie van het event.
 6. Gezond eten: Het evenement biedt gezonde voeding aan (smoothies, fruit, …)
 7. Toegankelijkheid: Rolstoelgebruikers kunnen makkelijk het evenement betreden en kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet.
 8. Condooms: Condooms worden gratis ter beschikking gesteld om onveilige seksuele contacten, soa’s en ongewenste zwangerschappen zo veel mogelijk te voorkomen.
 9. Gratis water: Er is vrije toegang tot gratis drinkwater voor de bezoekers die daar nood aan hebben

Services moeten bekendgemaakt worden aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer-sterpictogrammen, in de vorm van infobordjes of stickers. Die worden op de feestlocatie opgehangen om aan te tonen dat op het evenement aandacht wordt geschonken aan het thema "gezond en veilig uitgaan".

ATTENT

ATTENT is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Formaat vzw. Dit is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat vzw ondersteunt meer dan 400 werkingen door opleiding, begeleiding, informatie, netwerken en belangenbehartiging. Elke service van ATTENT werd kritisch bekeken en er werd steeds gezocht naar de meerwaarde en correcte insteek voor jeugdhuizen om tot een resultaat op maat te komen. De services kregen de naam ‘Attenties’ mee.

Het resultaat van deze oefening leidt tot acht Attenties. Zo is ATTENT letterlijk en figuurlijk het kleine zusje van Quality Nights en Feest Wijzer. In tegenstelling tot Feest Wijzer zijn er geen minimum aantal basisservices. Jeugdhuizen kunnen zelf kiezen voor welke Attenties zij zich inschrijven. ATTENT wil op korte en langere termijn zo veel mogelijk jeugdhuizen en hun bezoekers met zoveel mogelijk Attenties bereiken. ATTENT helpt jeugdhuizen dan ook om de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid te implementeren.

De acht Attenties en hun minimumcriteria zijn :

 1. Alcohol- en drugplan: Het jeugdhuis heeft een alcohol- en drugbeleid opgesteld en medewerkers volgden hiervoor de cursus ‘alcohol- en drugplan’ waar ook aandacht wordt besteed aan het opleiden van barmedewerkers.
 2. Info: Het jeugdhuis informeert zijn bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol en drugs enzovoort.
 3. Samen uit, samen thuis: Het jeugdhuis sensibiliseert zijn bezoekers over hun alcoholintoxicatie. Bovendien stimuleert ze bezoekers om voor elkaar te zorgen opdat iedereen veilig thuis geraakt.
 4. Oordoppen: Het jeugdhuis stelt gratis oordoppen ter beschikking en indien het jeugdhuis valt onder de wettelijke criteria, controleert en leeft ze de geluidslimiet na zoals die in de wetgeving staat beschreven.
 5. Gratis water: Het jeugdhuis biedt gratis drinkwater aan voor zijn bezoekers.
 6. Condooms: Het jeugdhuis stelt gratis condooms ter beschikking voor zijn bezoekers.
 7. Chill out: Het jeugdhuis geeft zijn bezoekers toegang tot een koelere en rustigere ruimte met comfortabele zitmogelijkheden (geen muziek of rustige, tragere muziek).
 8. EHBO: Het jeugdhuis heeft de nodige voorzieningen om bezoekers die onwel worden de eerste zorgen toe te dienen in de vorm van een EHBO-koffer.

De Attenties worden in het jeugdhuis bekend gemaakt door middel van dezelfde sterpictogrammen als Feest Wijzer. Deze worden opgehangen op de plaats waar men de Attentie aanbiedt in het jeugdhuis.

Inschrijven

Jeugdhuizen kunnen zich sinds 28 november 2015 inschrijven voor ATTENT via de website van Formaat: http://www.formaat.be/attent/

Feest Wijzer-pakketten kunnen besteld worden via de catalogus. (Zie gerelateerde materialen.)

Contact

Femke Decoster (02 422 03 08)
Jeugdwerk, Quality Bars, kwetsbare groepen