Federale campagne: “Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen.”

Begin februari lanceerde FOD volksgezondheid de campagne ‘Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen’. De campagne ondersteunt onder meer huisartsen en apothekers in hun dagelijkse praktijk.

Belgen scoren hoog

Het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen in België is hoog. Volgens de gezondheidsenquête 2013 heeft 13% van de bevolking, ouder dan 15 jaar, de voorbije twee weken een slaap- of kalmeermiddel genomen. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt dit gebruik toe. Ongeveer 40% van de vrouwen en 26% van de mannen van 75 jaar en ouder nam de voorbije twee weken een slaap- of kalmeermiddel.

Bijwerkingen en risico’s

Sensibiliseren en informeren van artsen, apothekers en andere hulpverleners is nodig. Vele patiënten die lijden aan angst, stress of slaapproblemen maken langdurig gebruik van slaap- en kalmeermiddelen, terwijl deze medicijnen maar in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn (in minimale dosis en tijdens een korte periode). Daarnaast hebben deze medicijnen veel bijwerkingen en risico’s zoals cognitieve problemen, sufheid tijdens de dag, risico op vallen, gewenning, enz.

Eerst alternatieven

Een niet-medicamenteuze therapie verkiest de voorkeur. Er zijn goede alternatieven zoals gezond eten, ontspannen, bewegen, zich laten bijstaan, enz. Gezondheidszorgberoepen hebben hierin een belangrijke rol. Zo kunnen artsen en apothekers patiënten informeren en sensibiliseren over deze alternatieven. De campagne stimuleert ook patiënten om zelf initiatief te nemen en het thema met de arts te bespreken.

Nieuwe folder, affiche en video

Alle huisartsen, apothekers en ziekenhuisdirecties ontvingen bij de start van de campagne een affiche en brochures over slaap- en kalmeermiddelen. De brochure bespreekt de risico’s van slaap- en kalmeermiddelen en zet de niet-medicamenteuze alternatieven op een rij. De folder geeft ook tips om je nachtrust te verbeteren en spanningen of stress te verminderen. En hij verwijst ook naar de anonieme zelftest die men op de DrugLijnsite kan afleggen. Bij de campagne hoort eveneens een video om af te spelen in de wachtzaal of in de apotheek. Dit alles om patiënten en familie te sensibiliseren en informeren.

Materiaal voor artsen en apothekers

Voor huisartsen is er een praktische fiche met tips over hoe hij of zij een patiënt kan begeleiden naar alternatieven. Voor artsen en apothekers werd er een online handleiding ontwikkeld. Op de website vinden artsen en apothekers informatie over angst, stress of slaapproblemen, de juiste boodschappen, praktische tips en allerlei hulpmiddelen zoals vragenlijsten ter evaluatie, modelbrieven gericht naar de patiënt, brochures, enz. Een zeer handige en mooie tool die ook kan geprint worden. Als laatste is er een e-learning voor artsen over slaap- en kalmeermiddelen.

Meer informatie over de campagne vind je op https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/medicatie/slaap-en-kalmeringsmiddelen

Jasmien De Doncker
Psychoactieve medicatie