Ethische code voor partnerschappen en sponsoring gezondheidspromotie

05/04/2015

Voor de samenwerking met sponsors en partners heeft VAD samen met enkele organisaties uit de sector gezondheidspromotie en ziektepreventie in Vlaanderen een ethische code uitgewerkt.

Beginselverklaring

Gezien onze gemeenschappelijke doelstelling van gezondheidsbevordering werken wij bij voorkeur samen met bedrijven of organisaties die producten leveren of bedrijfsactiviteiten organiseren die de gezondheid stimuleren of ten goede komen en/of aanzetten tot persoonlijk of maatschappelijk verantwoord gedrag. Daarnaast zal niet worden meegewerkt aan initiatieven die sterk betrokken zijn bij producten die de gezondheid schaden of bij maatschappelijk onverantwoorde activiteiten.

Criteria

Elk partnerschap heeft, naast een mogelijke financiële (economische) meerwaarde, bij voorkeur ook een maatschappelijke meerwaarde.
Van kandidaat-partners wordt verwacht dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen: dit omvat een correct sociaal beleid, respecteren van mensenrechten, een milieubewust beleid. Aan kandidaat-partners wordt een verklaring gevraagd waarin ze de beginselverklaring bevestigen. Openheid en transparantie dragen bij tot het geloofwaardige imago van het partnerschap. Het partnerschap mag enkel informatief en niet publicitair gebruikt worden.
Partnerschappen moeten voldoende garanties bieden voor de onafhankelijke positie en de integriteit van de organisatie. De organisatie behoudt de volledige controle over de inhoudelijke werking.

Procedure binnen VAD

De Raad van Bestuur stelt een beoordelingscommissie samen die elk sponsoringdossier onderzoekt.
Het resultaat van dit onderzoek is bestemd voor intern gebruik, louter in functie van het sponsoringaanbod. De inhoud ervan wordt niet naar buiten bekendgemaakt. Het bedrijf wordt er wel van op de hoogte gebracht en kan desgevallend reageren.
Alle afspraken tussen de sponsor en VAD (waarborgen, tegenprestaties) worden in een contract vastgelegd.