Een dag uit het leven van ... de coördinator van het Centrum voor Sociale Activering De Nomaad

In het najaar van 2017 werd naast het huidige hoofdgebouw van Free Clinic een nieuw multifunctioneel Centrum voor Sociale Activering De Nomaad in gebruik genomen. De Nomaad richt zich op meerderjarige actieve (kwetsbare) gebruikers of ex-gebruikers van illegale middelen. Reïntegratie van kwetsbare (ex)druggebruikers in het maatschappelijk leven is hun belangrijkste opdracht. De benadering van de “gast” is integraal, emancipatorisch en pro-actief en de contacten met de buurt zijn essentieel in de aanpak.

9u30

Een zomerse maandag in juli. De werkers van De Nomaad komen samen in de onthaalruimte voor de opstart van de dag. Een tiental “gasten” hebben zich al verzameld op de voorhof van “de Free”, het MSOC van Free Clinic vzw.. Ze zijn er al helemaal klaar voor. Ondertussen start de voorbriefing van de medewerkers, worden de laatste zaken afgesproken en de weetjes uitgewisseld.

10u stipt

De poortjes worden geopend en de eerste tien mensen stormen binnen. Ze willen als eerste aan de computer zijn, waar een medewerker de opdrachten van Buro Aktief verdeelt. Buro Aktief is een sociaal activeringsproject met werkgerelateerde inslag. We benoemen dit strikt op deze wijze, omdat Buro Aktief bewust geen deel is van de economische activering, maar blijft vertrekken vanuit de visie en doelstellingen van sociale activering. Het betreft een aantal groenprojecten, kleine verfraaiingswerken, klaarmaken van voeding voor De Nomaad of voor andere projecten, we hebben een gidsenproject (Antwerpen Blueprint) en onlangs zijn we gestart met een hondenproject (samen met vzw. Viervoeters in Nood). In augustus helpen we mee met het opbouwen en afbreken van verschillende evenementen in het kader van Muziek in de Wijk.

De anderen blijven gewoon wat rondhangen binnen of rondom het gebouw en leggen er sociale contacten. Een grote groep springt binnen en buiten, drinkt een tas koffie, maakt gebruik van Buro Digitaal. De mensen kunnen vrij gebruik maken van de vier aanwezige pc’s om hun administratieve zaken te regelen, werk te zoeken of hun mails te controleren. Ze mogen eveneens op de sociale media zitten, zolang ze de regels respecteren (geen seks, geweld of racisme). Op maandag kunnen ze individueel ondersteund worden in hun zoektocht binnen de digitale wereld. Een medewerker helpt hen dan met vragen of problemen met de pc.

12u30

Tijd voor een tas soep of een lichte maaltijd. Om 13u30 worden de deuren gesloten en hebben 45 à 50 mensen De Nomaad bezocht.

14u

Start van de namiddagwerking. Er zijn activiteiten op het gebied van sport, theater, crea, enz. Er is ruime aandacht voor participatie van de mensen in de werking. Op donderdag bijvoorbeeld, hebben we het voetbalproject Antwerp Streetboys. Dit is wat wij noemen een langetermijnproject. Bij een LTP zoeken we partners, werken we gedurende een langere periode aan een project en werken we naar een specifiek doel. Antwerp Streetboys, Theaterproject met Sering vzw., zijn dergelijke LTP’s. Vanuit deze activiteiten kunnen er dan combinaties gemaakt worden met Buro Aktief. Zo komen we dan tot Streetboys@Work, een werkproject van de Streetboys met RAFC op De Bosuil.

De Spuitenpatrouille rukt tweemaal per week uit op zoek naar zwerfspuiten in parken en op pleinen. Ze kunnen ook ingeschakeld worden voor opdrachten in huizen en panden of terreinen. In 2017 heeft de Spuitenpatrouille 2554 zwerfspuiten geruimd.

En voor de anderen is er in de zomerperiode de zomerpatio. Naast de eigen werking organiseert het team van De Nomaad, in samenwerking met Stad Antwerpen, CAW Antwerpen, politie Antwerpen en Free Clinic vzw. voor het derde jaar de zomerpatio. De bedoeling van deze werking is, vergelijkbaar met de twintig andere zomerbars, om mensen een ontmoetingsplaats te geven. De patio is er voor de meest kwetsbare Antwerpenaar, om hen een plek te gunnen, waar ze zichzelf kunnen zijn, niet bekeken worden als outcast, waar ze kennissen kunnen ontmoeten, een babbel en een maaltijd kunnen krijgen, enz. Het is vaak een drukke bedoening. Het gewoon rustig aanwezig zijn, wordt soms opgevrolijkt door een activiteit of een uitstap naar de zee, enz. Pintjes worden er niet verkocht, maar je mag ze wel meebrengen. Frisdranken worden aan aankoopprijs aangeboden. Een croqueske kost je 60 cent. Heb je geen centen, kun je nog steeds profiteren van de gratis soep, boterhammen, water en koffie.

19u

Sluitingstijd. Er is weer een dag voorbij. Halfacht snel naar huis, want de volgende dag om 9u30 zijn we weer van de partij. Normaal zouden we nu ook het kamp aan het voorbereiden zijn. We zouden voor de dertiende keer naar Zandvliet trekken met meer dan 50 mensen. We hebben daar ondertussen een vaste kampplaats. Deze ligt echter dicht bij natuurgebieden en we vonden het wat riskant om daar drie dagen zonder roken, stoken en koken te moeten zitten. Dus maar uitgesteld tot in september.

De zomerperiode een rustperiode? Amehoela!

Luc Martens, Coördinator Sociaal Activeringscentrum De Nomaad
Vzw. Free Clinic