Deelnemen aan de VAD-leerlingenbevraging

De leerlingenbevraging is een continu aanbod waarmee we scholen ondersteunen in het werken rond een alcohol- en drugbeleid. Of men nu een beleid ontwikkelt, bijstuurt of evalueert, een geïnformeerde en structurele werkwijze bevordert een beleidsmatige aanpak.
Met de VAD-Leerlingenbevraging kan je een analyse maken van de beginsituatie op de school. Zo kan je gerichte acties ondernemen en evalueren of doelstellingen worden bereikt. De VAD-Leerlingenbevraging reikt je ook een tool aan om de communicatie en de dialoog over het thema te bevorderen.

Inhoud van de vragenlijst

 • Prevalentie en frequentie van tabak, alcohol, cannabis, andere illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, alsook indicaties voor risicovol gebruik
 • Beginleeftijd van middelengebruik
 • Motieven om wel of niet alcohol en cannabis te gebruiken
 • Negatieve ervaringen na het gebruik van alcohol en illegale drugs
 • Beschikbaarheid van genotsmiddelen
 • De perceptie van het middelengebruik in de vriendenkring
 • De verwachte reactie van vrienden en ouders op het proberen of gebruiken van cannabis en de eigen reactie op het gebruik van vrienden
 • Kennis van het schoolreglement en de procedures
 • Kennis van het begeleidingsaanbod op school
 • Kennis van de wetgeving rond middelengebruik
 • Vertrouwensfiguren
 • Sfeer op school

Hoe werkt de VAD-leerlingenbevraging?

 • Interesse om deel te nemen? In deze kennismakingsbrochure lees je alles wat je moeten weten om deel te nemen
 • Inschrijven kan door dit formulier te downloaden en te verzenden naar leerlingenbevraging@vad.be
 • Een maand voor de afname ontvang je de papieren vragenlijsten. Hoe je de bevraging best organiseert, lees je in de handleiding voor afname. Het schoolteam neemt zelf de vragenlijsten af. Voor een kwaliteitsvolle afname is het belangrijk om de instructies bij afname te volgen. Hier vind je ook het zelf aan te passen document voor de informed consent.
 • Nadien verzend je alle vragenlijsten naar het dataverwerkingsbedrijf Orone. Je verwittigt ons van hiervan via het feedbackformulier.
 • Nadat we de resultaten ontvangen, maken we een persoonlijk rapport voor de school. In dit rapport worden positieve punten en aandachtspunten aangehaald en concrete tips voor de school geformuleerd. Verdere uitdieping van de resultaten gebeurt naar graad en geslacht. Dit hele proces duurt ongeveer drie maanden.
 • Je zal een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de workshop “Aan de slag met de leerlingenbevraging”. Op deze workshop ontvangt u het rapport. We leggen de link tussen de resultaten en het eigen alcohol- en drugbeleid en lichten de educatieve materialen toe.

Coaching

Voor verdere ondersteuning, coaching of vorming kan je terecht bij de preventiewerkers Tabak, Alcohol en Drugs (TAD). Deze preventiewerkers zijn structurele partners van VAD en zijn nauw betrokken bij de leerlingenbevraging. Bij coaching kan de preventiewerker als externe deskundige de school bijstaan in het ontwikkelen of bijsturen van het beleid. Ook kan je bij hen terecht voor praktische vragen of voor vormingen aan leerkrachten.

Ellen Coghe
Onderwijs/Leerlingenbevraging/Sport/Quality Nights