De nieuwe gezichten van VAD

05/05/2017

Afgelopen maanden heeft VAD een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Met een aantal heb je misschien al kennis gemaakt, met andere medewerkers heb je misschien nog geen contact gehad. In dit artikel stelt elke nieuwe medewerker zichzelf kort even voor. Op die manier krijg je een idee van hun achtergrond en huidig takenpakket.

Jolien Moernaut

In 2012 behaalde ik mijn master in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de Universiteit Gent en begon ik onmiddellijk nadien bij het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen (Roeselare). Daar werkte ik als zorgtrajectpromotor voornamelijk rond chronische aandoeningen en organiseerde ik Regiohuizen. Het samenwerken met (huis)artsen en verschillende andere gezondheidswerkers gaf me inzicht in de structuur/organisatie van het zorg- en welzijnslandschap en de huidige uitdagingen.

Momenteel ben ik al een half jaar tewerkgesteld als stafmedewerker bij VAD, waar ik samen met mijn collega Johan Jongbloet de preventiewerkers TAD (CGG & Logo) coach. Dit doen we door o.a. het voorzien van advies en consult, het organiseren van het preventieteam, vorming op maat en de jaarlijkse tevredenheidsbevraging. Daarnaast volg ik samen met Femke Wijgaerts het thema gokken op (focus preventie) en werk ik mee aan enkele projecten waaronder de jongerenscreener CRAFFT, de richtlijn alcohol, de VAD-studiedag, de nodenverkenning eerstelijnspsychologen en de WK-campagne gokken. Voor vragen kan je me steeds bereiken via jolien.moernaut@vad.be of 02 423 03 52.

Jolien Vancoillie

Na mijn studies Criminologie en een Lerarenopleiding in de Criminologische Wetenschappen, ging ik eind 2015 aan de slag op het correctioneel parket bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Brugge. Na deze tijdelijke betrekking, zette ik mijn pad verder als maatschappelijk/juridisch begeleider in het opvangcentrum voor asielzoekers Reno te Gent.

Met deze ervaringen vatte ik bij VAD, samen met Fred Laudens en Hanna Peeters, het Fedasil-project Alcohol- en Drugbeleid in Opvangcentra voor Asielzoekers aan. Hierin wordt een draaiboek ontworpen die begeleiders van opvangcentra helpt bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid voor hun centrum. Daarnaast werk ik in dit project aan een toolkit met methodieken die de centrummedewerkers kunnen hanteren voor het begeleiden van asielzoekers met een alcohol- of drugproblematiek. Deze toolkit bevat ook educatieve methodieken met het oog op preventie van alcohol- en druggebruik. Ten slotte voorziet het project ook een vorming aan alcohol- en drughulpverleners om hen bewust te maken van de specifieke doelgroep en de knelpunten in de hulp aan asielzoekers. Het project loopt nog tot eind 2017. Voor vragen of inlichtingen ben ik te bereiken via jolien.vancoillie@vad.be.

Michelle Van Impe

In 2015 studeerde ik af als criminologe aan de Universiteit Gent, waarna ik aan de slag ging als onderzoeker bij het International Centre for Reproductive Health (ICRH) aan Vakgroep Uro-Gynaecologie (UGent). Hier stond ik mee in voor de uitwerking van de Belgische haalbaarheidsstudie met betrekking tot Centra Seksueel Geweld als mogelijkheid voor de opvang van slachtoffers.

Sinds november 2016 ben ik werkzaam als projectmedewerker bij VAD waar ik – samen met mijn collega’s Jasmien De Doncker, Fred Laudens en Joris Van Damme – werk aan een hulpmiddelengids om perinatale en postnatale gezondheidswerkers te ondersteunen bij de benadering van alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap in de zorgpraktijk.

Vanaf juli moet ik – toch met spijt in het hart – VAD verlaten om bij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (Vakgroep Strafrecht, Criminologie en Sociaal Recht van de UGent) als doctoraatsstudente aan de slag te gaan. Ik zal dan werken aan een proefschrift dat focust op identiteitsconstructies van geïntegreerde cannabisgebruikers, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen narratieven van gebruikers en drugsbeleidsdiscours op lokaal niveau.

Nog tot eind juni kan je me zodoende bereiken met vragen omtrent alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap via michelle.vanimpe@vad.be of 02 423 03 48. Erna kan je met vragen over dit thema terecht bij mijn collega Jasmien De Doncker.

Kaatje Popelier

In september 2016 behaalde ik mijn master in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de Universiteit Gent. Tijdens mijn zoektocht naar werk begon ik in februari 2017 aan een beroepsinlevingovereenkomst(BIO)-stage bij de VAD.

Momenteel ben ik nog bezig aan mijn BIO-stage, waar ik meewerk aan verschillende projecten zoals het thema gamen, de nieuwe alcoholrichtlijn, Sportivos en een alcohol- & drugbeleid in opvangcentra. Als vervolg van deze stage zal ik in mei Hanna Peeters voltijds vervangen gedurende haar moederschapsverlof. Je kan me steeds bereiken via kaatje.popelier@vad.be.


Joris Van Damme

In 2009 behaalde ik mijn master in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de Universiteit Gent. Na mijn studies startte ik als assistent binnen deze opleiding. Gedurende zeven jaar hielp ik mee bij o.a. de organisatie van het onderwijs en werkte ik aan een onderzoek rond de determinanten van alcoholgebruik bij studenten in het hoger onderwijs. In september 2016 verdedigde ik mijn proefschrift rond dit onderwerp.

Sinds oktober 2016 ben ik gestart als stafmedewerker bij VAD. Binnen deze functie ben ik samen met Nina de Paepe verantwoordelijk voor de sector onderwijs en werk ik samen met Fred Laudens op het thema cannabis. Verder ben ik ook betrokken bij de studentenbevraging middelengebruik, bij de evaluatie van Tournée Minérale, bij de ontwikkeling van Sportivos en werk ik mee aan de ontwikkeling van een drugbeleid voor festivals. Tot slot maak ik ook deel uit van het team studie en onderzoek binnen VAD. Indien je hierover meer wil weten kan je mij bereiken op joris.vandamme@vad.be of op 02 422 03 01.

Heidi Verhaegen

Ik ben de 'nieuwe' Paul, de boekhouder, binnen VAD en woon in Londerzeel, net buiten Brussel. Alle facturen i.v.m. VAD projecten mogen aan mij bezorgd worden en indien nodig zal de betaling ook gebeuren.

Al 25 jaar werk ik in de cijfertjes. De laatste 12 jaar was ik verantwoordelijk voor de boekhouding van VAB Banden, een entiteit binnen VAB. Een nieuwe uitdaging binnen VAD, ik kijk er naar uit! Ik werk op dinsdag en donderdag en je kan mij bereiken op heidi.verhaegen@vad.be of op 02 422 03 70.