De Kiem start drughulpverlening te Ninove

Op 1 september startte De Kiem een ambulante werking op voor druggebruikers in Ninove. In samenwerking met het stadsbestuur werd een locatie gevonden aan de Brusselsesteenweg. De Kiem biedt sinds jaar en dag hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie. Naast een residentieel programma te Gavere en twee halfweghuizen in Merelbeke heeft De Kiem ambulante centra in Gent, Ronse en Geraardsbergen. Daarnaast is De Kiem actief in verschillende gevangenissen en in een aantal regionale preventiediensten. Vanuit deze ervaring leek de organisatie dan ook de geschikte partner om ook in Ninove een nieuw hulpverleningsaanbod uit te bouwen.

Burgemeester Tania De Jonge en schepen Veerle Cosyns zijn alvast blij met het nieuwe project in Ninove. Burgemeester De Jonge: “De Kiem stelde een vraag tot financiële ondersteuning aan de stad. Wij kwamen hen voor dit mooie project graag tegemoet door een lokaal naast het buurthuis Berdam ter beschikking te stellen aan financieel gunstige voorwaarden.”

Minder drempels naar hulpverlening

“Jongeren tot en met 25 jaar (en hun omgeving) die kampen met een alcohol-, drugs-, game- of gokproblematiek konden en kunnen in Ninove geholpen worden via het Team drugpreventie en -begeleiding van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen”, vult schepen Cosyns aan. “Personen die kampen met een ernstige verslaving of druggebruikers ouder dan 25 jaar moesten naar Geraardsbergen of elders om hulp te zoeken, wat toch drempelverhogend werkt. Deze drempel wordt nu weggenomen door dit project.”

Vanuit het Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord konden ook de nodige financiële middelen voor het project worden vrijgemaakt. Ninove scoort verhoudingsgewijs wat specifieke drugdelicten betreft vrij vergelijkbaar met Ronse en Geraardsbergen, waar het aantal aanmeldingen in deze centra van De Kiem alleen maar in stijgende lijn gaat.

Doelgroep

Het centrum in Ninove richt zich naar jongeren, volwassenen en hun context die vragen en/of problemen hebben met voornamelijk illegaal druggebruik. Zowel experimenterende gebruikers als personen die reeds jaren in het gebruik zitten kunnen er op weekdagen terecht bij een team van 4 ambulante begeleiders, een arts en een onthaalmedewerker. De aanmeldingsprocedure wordt eenvoudig en laagdrempelig gehouden. De cliënt kan zich zelf aanmelden of wordt aangemeld door justitie, welzijnsdiensten, huisarts of kliniek… Na een telefoon of mail wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. De gesprekken zijn doorgaans individueel, maar indien gewenst kunnen de partner, kinderen, ouders of andere familieleden worden uitgenodigd.

Behandeling

De behandeling zet in op verschillende dimensies en beoogt een positieve verandering op het vlak van gezondheid, dagelijks functioneren, maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Via regelmatige gesprekken wordt de cliënt ondersteund in maken van keuzes naar verandering op het vlak van druggebruik, justitie, werk, huisvesting, relaties, tijdsbesteding enz.

Er wordt hierbij voornamelijk vraaggericht gewerkt wat betekent dat de begeleiding vorm krijgt in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving. Uiteindelijk gaat het er om hen terug de regie in handen te geven in wat voor hen een betere levenskwaliteit betekent. Er wordt gestreefd naar het hoogst haalbare voor de cliënt, dat wil zeggen dat er zowel naar verandering en consolidatie als naar schadebeperking kan worden gewerkt. Met de centrumarts kunnen mogelijke oplossingen en alternatieven worden besproken, waaronder ook de mogelijkheid tot substitutiebehandeling en spuitenruil. Een aantal basisregels waken er over dat alles in een veilig kader kan gebeuren, met respect voor het beroepsgeheim en de privacy van cliënten en met aandacht voor een goede integratie in de lokale buurt.

Een dergelijk aanbod van laagdrempelige ambulante drughulpverlening in Ninove kan een belangrijke positieve bijdrage betekenen, naast repressie en preventie, aan de samenwerking tussen verschillende actoren in Ninove en aan een geïntegreerd drugbeleid dat de lokale samenleving kan ten goede komen.

Aanmelding en informatie

Om zich aan te melden of voor informatie kan u terecht op het nummer 0472/02.33.04

Zie ook de berichtgeving hieromtrent op ninovmedia, vrtnws en op TVOost.

Jo Thienpont
Verantwoordelijke Ambulante Diensten De Kiem