Campagne Bijzonder Zonder

De website bijzonderzonder.com maakt deel uit van het concept Bijzonder Zonder, ontwikkeld door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Bijzonder Zonder omvat een aantal activiteiten die lokale besturen kunnen organiseren om jongeren in hun gemeente te sensibiliseren over cannabis. Wil je weten of jouw gemeente momenteel aan de slag is met Bijzonder Zonder, neem dan contact op met de preventiedienst of gezondheidsambtenaar van de gemeente.

Bijzonder Zonder is er in de eerste plaats voor jongeren van vijftien tot en met zeventien jaar die geen cannabis gebruiken: de overgrote meerderheid van de Vlaamse jongeren. Cannabis is bij deze jongeren vaak wel aanwezig in hun leefwereld via leeftijdgenoten die gebruiken, geruchten over gebruik, sociale media, …. Hierdoor overschatten jongeren het gebruik van cannabis door hun leeftijdgenoten.

Bijzonder Zonder wil jongeren die geen cannabis gebruiken, bevestigen in hun keuze door te verwijzen naar de sociale norm van niet-gebruik: vier jongeren op de vijf hebben nog nooit cannabis gebruikt. De campagne spreekt jongeren op een positieve manier aan door hun talenten in de verf te zetten. De boodschap die de jongeren in de campagnematerialen uitdragen is: “We zijn wie we zijn, kunnen straffe dingen en zijn daar trots op.”.

Bijzonder Zonder bestaat uit twee luiken. Het eerste luik is een socialemediacampagne waarbij de jongeren in een gemeente via advertenties meerdere filmpjes te zien krijgen. In die filmpjes tonen jongeren hun talenten, vaardigheden en tricks. De filmpjes sluiten af met de vermelding “4/5 jongeren gebruiken nooit cannabis” en een verwijzing naar de campagnesite. Het tweede luik bestaat uit educatieve methodieken om te werken rond cannabis in de sectoren onderwijs, jeugdwerk, sport en jeugdhulp.

Ga aan de slag met Bijzonder Zonder

Ben je een leraar, jeugdwerker, trainer of andere intermediair in een gemeente die aan de slag is met Bijzonder Zonder? Dan kan jij je steentje bijdragen door de educatieve methodieken te gebruiken in jouw sector. Je kan de methodieken hieronder downloaden.

 • Canna-run voor gebruik in jeugdverenigingen, sportclubs en de lessen lichamelijke opvoeding in scholen.
 • Canna-quiz voor gebruik bij scholieren in het TSO, ASO en BSO.
 • Canna-battle voor gebruik bij scholieren in het ASO.
 • Kwaliteitenspel voor gebruik bij jongeren in de jeugdhulp.

 • Geef bij gebruik van een methodiek ook een seintje aan de preventiedienst of gezondheidsambtenaar zodat zij het overzicht behouden van wie met welke methodieken aan de slag is.

  Als jouw gemeente (nog) niet aan de slag is met Bijzonder Zonder, maar je vindt het een interessant concept, dan kan je contact opnemen met Fred Laudens (Fred Laudens, 02 423 03 59) voor meer informatie.

  Fred Laudens
  Stafmedewerker cannabis / ECM / iDA