Bijzonder Zonder sensibiliseert jongeren over cannabis

Vier op de vijf jongeren gebruiken geen cannabis

Bijzonder Zonder is een nieuw concept voor lokale besturen om jongeren te sensibiliseren over cannabis. Het werd uitvoerig getest en op punt gesteld in drie pilootregio’s (Brugge, Aalter & Keerbergen/Kortenberg). Bijzonder Zonder is zowel bruikbaar in kleinere gemeenten als in steden.

Bijzonder Zonder richt zich in de eerste plaats op jongeren van vijftien tot en met zeventien jaar die geen cannabis gebruiken. Dit is de overgrote meerderheid van de Vlaamse jongeren. Cannabis is bij deze jongeren vaak wel al aanwezig in hun leefwereld via leeftijdgenoten die gebruiken, geruchten over gebruik, social media, ….. Hierdoor overschatten jongeren het gebruik van cannabis door hun leeftijdgenoten.

Positieve benadering

Bijzonder Zonder wil jongeren die geen cannabis gebruiken, bevestigen in hun keuze door te verwijzen naar de sociale norm van niet-gebruik: vier jongeren op de vijf hebben nog nooit cannabis gebruikt. De campagne spreekt jongeren op een positieve manier aan door hun talenten in de verf te zetten. De boodschap die de jongeren in de campagnematerialen uitdragen is: “We zijn wie we zijn, kunnen straffe dingen en zijn daar trots op.”.

Het eerste luik van Bijzonder Zonder is een Instagramcampagne waarbij de jongeren in een gemeente via advertenties meerdere filmpjes te zien krijgen. De campagne laat toe om binnen een korte tijdsspanne, met een beperkt budget de overgrote meerderheid van de jongeren in een gemeente te bereiken. In de filmpjes tonen jongeren hun talenten. De centrale boodschap die jongeren krijgen is: “Ik zorg zelf voor mijn kicks”. De filmpjes sluiten af met de vermelding “4/5 jongeren gebruiken nooit cannabis” en een verwijzing naar www.bijzonderzonder.com.

Sociale media en methodieken garantie voor succes

Canna-run, Canna-battle, Canna-quiz en het Kwaliteitenspel zijn vier educatieve methodieken die gebruikt worden in het tweede luik. Intermediairs gebruiken deze methodieken om rond cannabis te werken in de sectoren onderwijs, jeugdwerk, sport en jeugdhulp. De methodieken nemen maximaal 60 minuten in beslag en vragen slechts een minimale voorbereiding. Intermediairs moeten geen expert zijn in het thema cannabis om de methodieken te begeleiden. Net zoals bij de advertenties wordt ook hier zoveel mogelijk vertrokken vanuit de talenten van jongeren.

Het combineren van een socialemediacampagne met methodieken staat garant voor een grotere effectiviteit dan wanneer slechts één luik gebruikt wordt. De campagne en de methodieken hebben elk hun eigen doelstellingen en versterken elkaar. Het medialuik laat toe om snel heel wat jongeren te bereiken, geeft zichtbaarheid aan Bijzonder Zonder en kan het draagvlak om educatief te werken vergroten. Het gebruik van de methodieken vraagt meer organisatie, maar laat toe om in de diepte te werken met de jongeren.

Aan de slag!

Steden en gemeenten zijn onontbeerlijk om van Bijzonder Zonder een succes te maken. Jongeren aanspreken via hun school, hun jeugdvereniging en hun sportclub,… is enkel mogelijk op het lokale niveau. Dit concept sluit goed aan bij een lokaal alcohol- en drugbeleid. Lokale besturen kunnen heel wat winnen door aan de slag te gaan met Bijzonder Zonder: jongeren gaan niet of minder snel starten met het gebruik van cannabis. Door de methodieken breed te gebruiken in meerdere sectoren wordt ook sensibiliserend gewerkt naar intermediairs: preventief werken rond cannabis is belangrijk en door hier samen aan te werken kan er een verschil gemaakt worden.

De handleiding voor Bijzonder Zonder toont in 5 stappen hoe je de campagne en het gebruik van de educatieve methodieken kan organiseren.

Je moet alvast geen expert zijn in het organiseren van campagnes. Bijzonder Zonder verschaft een kant-en-klaar campagneconcept waarbij het format, de boodschap, de advertenties en de campagnesite al vastliggen en beschikbaar zijn. Voor het aanmaken van de advertenties op Instagram en het uitwerken van een mediaplan is er een bondige, stapsgewijze handleiding.

De budgettaire vereisten zijn minimaal. Wat je vanuit het lokaal niveau wel nodig hebt is een coördinator. Die voorziet één tot anderhalve dag per maand om de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen. Je kan Bijzonder Zonder in een kleinere gemeente organiseren op zes maanden. De meeste tijd is voorzien om scholen, jeugdverenigingen en sportclubs te motiveren om met de methodieken aan de slag te gaan. In grotere gemeenten of steden ga je best uit van een looptijd van 12 maanden.

Interesse?

Lokale besturen die aan de slag willen met Bijzonder Zonder kunnen het materiaal alvast hier downloaden. De gedrukte versies van de handleiding en methodieken zullen beschikbaar zijn vanaf medio mei. Wie vragen heeft of extra informatie wil kan altijd contact opnemen met Fred Laudens (fred.laudens@vad.be, 02 423 03 59).

Fred Laudens
Stafmedewerker cannabis / ECM / iDA