Bijzonder Zonder-campagne uit de startblokken

Je bent ‘Bijzonder Zonder’ is de boodschap die jongeren van 15 tot en met 17 jaar in Brugge, Aalter, Keerbergen en Kortenberg te zien krijgen via Instagram- advertenties. De ‘Bijzonder Zonder’ verwijst naar bijzonder zonder cannabis. Bijzonder Zonder is een nieuw campagneconcept dat VAD ontwikkelt in samenwerking met de vier bovengenoemde gemeenten. De pretest van de campagne loopt van 14 oktober tot 30 november 2019. Vanaf het voorjaar 2020 kan dit campagneconcept gebruikt worden door alle Vlaamse gemeenten.

We kunnen straffe dingen en hebben daar niks voor nodig

Vier op vijf van de jongeren in deze leeftijdsgroep hebben nog nooit cannabis gebruikt. De campagne wil de algemene perceptie dat heel veel jongeren cannabis gebruiken met correcte cijfers weerleggen en jongeren bevestigen in hun keuze om niet te gebruiken. In elk van deze gemeenten zijn er filmpjes gemaakt met jongeren. Zij tonen hun talenten, tricks en kunstjes. Met die filmpjes maken de jongeren eigenlijk een statement: “We zijn wie we zijn, kunnen straffe dingen, zijn daar trots op en hebben daar niks voor nodig.”

Tijdens de zes weken dat de campagne loopt, zien jongeren de filmpjes van hun gemeente als advertentie op Instagram. De advertentie sluit af met een oproep om meer filmpjes te ontdekken op www.bijzonderzonder.com. Op de campagnesite wordt de campagne gekaderd, staan meer filmpjes en wordt een oproep gedaan om zelf filmpjes te maken en posten.

Werken met jongeren via methodieken

De advertenties, campagnesite, filmpjes vormen het medialuik van de campagne. Het tweede luik omvat vijf methodieken die intermediairs kunnen gebruiken om met jongeren aan de slag te gaan. De methodieken zijn bruikbaar in het onderwijs (ASO en TSO/BSO), het jeugdwerk, de sportsector en de jeugdhulp.

De methodieken vertrekken vanuit de talenten, kwaliteiten en vaardigheden van jongeren en slaan zo de brug naar het thema cannabis. Daarnaast is het opzet eenvoudig zodat geen specifieke voorkennis en slechts een beperkte voorbereidingstijd nodig zijn om de methodieken te gebruiken.

Ook in jouw gemeente?

Dit campagneconcept verschilt wezenlijk van de cannabiscampagnes die VAD in het verleden opzette. Bijzonder Zonder is per definitie een lokaal initiatief. Het is aan de gemeente of stad om de campagne te organiseren en uit te voeren. VAD voorziet de uitgewerkte tools, materialen en methodieken om dit te doen.

Het betreft een structureel aanbod waar iedere gemeente vanaf het voorjaar 2020 gebruik kan van maken. De campagne vertrekt vanuit een multi-componenten benadering van preventie. Dat betekent dat er gedurende een afgebakende periode in verschillende settings aandacht wordt gegeven aan cannabis. Het medialuik en de methodieken versterken elkaar en worden samen en binnen een zelfde tijdspanne ingezet.

Het organiseren van een Bijzonder Zonder-campagne kan al met een minimaal budget en een beperkte investering van mankracht. De spilfiguur is hierbij de lokale of intergemeentelijke preventiewerker. Het doorlopen van het volledige proces om te komen tot een effectieve en breed gedragen campagne vraagt een viertal maanden (inclusief eigenlijke campagne). Lokale besturen die de Bijzonder Zonder-campagne in 2020 willen gebruiken plannen dit best nu al in. Voor meer informatie over timing, randvoorwaarden & budget neem je contact op met:

Fred Laudens, 02 423 03 59 of Fred.Laudens@vad.be