Behandelrichtlijnen voor de verslavingszorg

Kwaliteitsbevordering is een belangrijk thema in de verslavingszorg. We vertrekken dan ook vanuit de overtuiging dat als individuele praktijkwerkers, behandelprogramma’s en voorzieningen kwaliteitsvolle zorg aanbieden, ze ook goede uitkomsten zullen behalen bij cliënten. Het werken met een wetenschappelijk onderbouwd hulpverleningsaanbod is daarbij een belangrijke stap.

Evidence-based richtlijnen maken de brug tussen onderzoeksliteratuur en de dagelijkse praktijk. Praktijkwerkers hebben echter meestal niet de tijd om alle nieuwe publicaties van richtlijnen of onderzoeksliteratuur bij te houden. Aan deze nood van het werkveld naar hapklare informatie is VAD tegemoet gekomen met een overzicht.

Overzicht behandelrichtlijnen verslavingszorg

Voor wie op zoek is naar goede en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk heeft VAD een overzicht ontwikkeld van behandelrichtlijnen voor de verslavingszorg die via de VAD-bibliotheek of het internet beschikbaar zijn.

Je zal merken dat de richtlijnen gerangschikt staan op verwervingsdatum van nieuw naar oud maar je kan uiteraard ook voor een andere rangschikking kiezen. De VAD-Nieuwsbrief Hulpverlening heeft ook een vaste rubriek met daarin een overzicht van recente behandelrichtlijnen voor de verslavingszorg.

Goedepraktijkvoorbeelden

Wie zoekt naar goedepraktijkvoorbeelden, kan terecht op de 'Best Practice'-portaalsite van het EMCDDA. Het is een bron voor professionals, beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van preventie, behandeling, schadebeperking en sociale reïntegratie. De portaalsite richt zich wel enkel op illegale drugs en polydruggebruik.

Implementatie kwaliteitsbevordering

Voor organisaties die het werken met evidence-based richtlijnen en meetinstrumenten willen implementeren, is er een leidraad ontwikkeld die de verschillende fasen van dit implementatieproces in kaart brengt. Bij elke fase is er een toelichting van de theoretische achtergrond, een concreet stappenplan en praktijkvoorbeelden.

Verder zoeken?

Vind je nog niet wat je zoekt? Dan vind je hieronder een overzicht met de belangrijkste sites die evidence based richtlijnen en onderzoeksliteratuur aanbieden en deze regelmatig actualiseren.

Alcohol- en drugspecifiek (ook preventie)

Best Practice Portal van EMCDDA (EU): http://www.emcdda.europa.eu/best-practice

Drug and Alcohol Findings (UK): http://findings.org.uk/

Cochrane Drugs and Alcohol Group: http://cdag.cochrane.org/

SAMHSA Substance Abuse and Mental Health Services Administration (USA): http://www.samhsa.gov/

National Institute in Drug Abuse (USA): http://www.drugabuse.gov/

Algemeen

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

The Cochrane Library: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

National Institute for Health and Care Excellence (UK): http://www.nice.org.uk/

Eyes On Evidence: https://www.evidence.nhs.uk/topics

The Campbell Collaboration: http://www.campbellcollaboration.org/

Health Evidence (Ca): http://www.healthevidence.org/

US Department of Health & Human Services (USA): http://www.guideline.gov/

Guidelines International Network (UK): http://www.g-i-n.net/

Haute Autorité de santé (Fra): http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil-2012

EBM Practice Net (Be): http://www.ebmpracticenet.be/nl/Paginas/Welkom.aspx

CEBAM(Be): http://www.cebam.be/nl/Paginas/default.aspx

Domus Medica (Be): http://www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen/overzicht.html

CBO Richtlijnen (Ned): http://www.diliguide.nl/

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (UK): http://www.sign.ac.uk/index.html

Geert Verstuyf
Stafmedewerker Alcohol- en drughulpverlening