Alcohol en drugs in uw stad of gemeente

Een folder voor lokale mandatarissen, over het wat, waarom en hoe van een lokaal alcohol- en drugbeleid.

Ideaal om, als logomedewerker of CGG-preventiewerker mee te geven na een overleg.

Deze beknopte folder gaat in op de voordelen van een alcohol- of drugbeleid voor een stad of gemeente en haar inwoners. Er worden tips gegeven over hoe er werk gemaakt kan worden van een beleid. Ten slotte worden er ook drie courante uitdagingen geschetst waar steden of gemeenten op vlak van alcohol en drugs mee geconfronteerd kunnen worden, en de mogelijke oplossingen die daarvoor in een drugbeleid opgenomen kunnen worden.

David Möbius
Lokaal beleid / Studie & Onderzoek