Aankondiging Te Gek!?-campagne 2020-2021: ROES(t)

Over meer bespreekbaarheid en minder stigma

Te Gek, Museum Dr. Guislain, unik-id en VAD bundelen dit jaar de krachten voor de nieuwe Te Gek!?-campagne ROES(t). Samen willen we de kennis over het vaak moeilijk bespreekbare onderwerp 'verslaving' vergroten en inzicht bijbrengen in de complexiteit. De campagne wordt op donderdag 1 oktober gelanceerd en in de beste Te Gek?!-traditie worden er een jaar lang tal van activiteiten georganiseerd. Door Covid-19 zijn er een paar aanpassingen maar het wordt een Te Gek jaar.

Minder stigma, meer bespreekbaarheid

Het taboe en de (voor)oordelen omtrent gebruik, misbruik en problemen werpen te veel drempels op. Drempels om te praten, drempels voor hulp, drempels voor nieuwe kansen en perspectief. Eén cijfer om dat te illustreren: het duurt gemiddeld 18 jaar voor iemand met een alcoholprobleem hulp zoekt.

Als we allemaal samen gaan beseffen dat het iedereen kan overkomen, dan zal het ook beter lukken om er mee om te gaan en om de stap te zetten naar informatie, advies of hulp wanneer dat nodig zou zijn. Minder stigma en meer bespreekbaarheid betekent ook een respectvollere bejegening. Niet alleen voor wie iets drinkt, slikt, snuift, spuit, inhaleert of wie gokt maar zeker ook voor hen die daarmee in de problemen komen. Zeker ook voor hen die zulke problemen overwonnen hebben, voor hen bij wie herval om de hoek blijft loeren, voor hen die hun leven sociaal en relationeel weer op de rails krijgen of proberen te houden. En zeker ook voor wie er in eigen gezin, relatie, familie, vriendenkring, … mee geconfronteerd wordt. Want voor elke persoon die gebruikt of misbruikt, stopt of probeert te stoppen, hervalt of probeert niet te hervallen, is er een veelvoud aan naastbetrokkenen die mee slachtoffer zijn van het stigma, taboe en de vooroordelen.

ROES(t)

Als titel voor de Te Gek!?-campagne werd gekozen voor ROES(t) (spreek uit als roes). Iedereen kent wel een roeservaring. De positieve en euforische prikkels door een overwinning of een prachtprestatie bijvoorbeeld. Of de heftige emoties die bij een verliefdheid je helemaal bedwelmen, zijn ook een vorm van roes. Of de opwinding die mensen kunnen ervaren bij het beoefenen van hun passies als sport en muziek. En natuurlijk de roes na het drinken of nemen van genotsmiddelen als alcohol en andere drugs. Of de roes nadat je gewonnen hebt bij een krasbiljet bijvoorbeeld. Roes als symbool om eventjes weg te zijn van de dagdagelijkse sleur, het ‘saaie’ leven,….

Maar er staat ook nog een (t) achter de ROES. Ze hangt er wat aan te bengelen maar is er wel. We zwijgen meestal over die (t). Vandaar dat we de (t) in de campagnenaam wel lezen maar bewust niet uitspreken. Als mensen teveel drinken of problemen krijgen met een verslaving, is het moeilijk om er over te praten. De roes kan roest worden.

Roest als symbool van ….

…. het feit dat dat je ook kunt vastlopen in het telkens op zoek gaan naar die roes. Het blokkeert je leven en dat van je omgeving.

…. een traag proces. Het roesten of ‘corrosieproces’ verloopt traag. Soms is het moeilijk om dit (verslavings)proces te keren. Hoe vlugger dat het opgemerkt wordt, hoe beter je het kan stoppen of veranderen!

…. van stigma. De roestvlek die ontstaat, als een soort schandvlek die men meedraagt.

…. de overtuiging dat herstel mogelijk is. Je kan het roestproces doorbreken, door de factoren die roest in de hand werken aan te pakken. Sommige mensen zijn roes(t) gevoelig, of er zijn de omstandigheden die roes(t) faciliteren.

… iets dat cachet, karakter en eigenheid geeft. Iets waarmee men zich onderscheid van de rest.

Activiteiten agenda

De campagne start op donderdag 1 oktober 2020. Tot einde mei 2021 lopen er dan in de beste Te Gek?!-traditie tal van activiteiten.

 • Campagnelied door Tijs Vanneste & Mr Paul en videoclip door productiehuis De chinezen
 • Documentaire door productiehuis De chinezen
 • Nieuwe Te Gek!? novelle BRUNA door Hannelore Bedert
 • Symposia, studiedagen en vormingen
 • Elfde Te Gek!? themabijlage van De Standaard
 • Podcastreeks Te Gek!?
 • ….

Alle praktische info zal te vinden zijn op een nieuwe website maar ook op www.tegek.be en www.druglijn.be.

Noteer alvast deze dagen in de agenda!

Najaar 2020 - voorjaar 2021 fotoproject door Lieve Blancquaert & Expo ROES(t)

 • Waar? Museum Dr. Guislain Gent
 • Wanneer? Expo fotoproject door Lieve Blancquaert vanaf oktober 2020, Expo ROES(t) vanaf januari 2021
 • Wat? Tentoonstelling over verslaving in de kunst

Van begin oktober 2020 tot einde mei 2021: wandelingen van 1, 6 of 12 km

 • Waar? Vertrek en aankomst aan Museum Dr. Guislain, Gent
 • Wanneer? Vanaf begin oktober tot einde mei2021 is er een vaste Roes(t) wandeling van 1, 6 of 12 km
 • Doelgroep? Iedereen, mensen met een verslaving, hulpverleners, familieleden en vrienden van iemand met een verslaving, sympathisanten, ...
 • COVID19!? : aanvankelijk was er een groots wandelevenement voorzien op zaterdag 3 oktober. Door COVID19 voorzien we een permanente wandeling gedurende de ganse campagne

Voorjaar 2021: Theater in verschillende cultuurhuizen

 • Waar? cultuurcentra in Vlaanderen
 • Wanneer? Van januari 2021 tot maart 2021
 • Wat? Theatertour De reuzendoder van Hemingway van Thomas Janssens met Clara Cleymans, Eliza Stuyck, Mieke De Groote, Dahlia Pessemiers-Benamar, Geert Van Rampelberg.

Zondag 21 maart 2021: opendeurdag in de verslavingszorg

 • Waar? Tal van organisaties in Vlaanderen werkzaam in de verslavingszorg openen hun deuren voor het brede publiek
 • Wanneer? Op zondag 21 maart 2021 en de periode hieraan voorafgaand wordt een samenwerking opgezet met de organisatie ‘Dag van de Zorg’. Dit onder de gezamenlijke noemer van ‘Dag van de Zorg’ en ‘Te Gek!? Roes(t)’
 • Doelgroep? Iedereen die een kijkje wil nemen hoe de zorg voor mensen met een verslaving verloopt

29 en 30 mei 2021: Na een lange tocht eindigen we in Nügtermach, een Te Gekke stad

 • Waar? Museum Dr. Guislain, Gent
 • Wanneer? 29 en/of 30 mei 2021
 • Wat? Slotevenement voor iedereen, mensen met een verslaving, hulpverleners en specifieke aandacht voor familieleden, … Na een lange tocht eindigen we in Nügtermach, een Te Gekke stad waar we op 30 mei 2021 aankomen

Gilles Geeraerts
VAD-stafmedewerker Hulpverlening

Marc Hellinckx
Coördinator Te Gek