Aan de slag met de me-ASSIST in de eerstelijnsgezondheidszorg

Van screeningstool tot gereedschapskoffer

In 2012 ontwikkelden Domus Medica en VAD een website om huisartsen en welzijnswerkers te helpen bij het screenen naar middelenproblemen. Over de jaren heen werd deze site uitgebreid met screeningsmogelijkheden, korte interventies en informatie.

me-ASSIST: hoe gebruiken?

Screening

In het begin kon de me-ASSIST-toolbox enkel screenen, en dat enkel met de ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involment Screening Test). Ondertussen werden de screeningsmogelijkheden op www.me-assist.com aanzienlijk uitgebreid.

Het is nu mogelijk om te screenen met de (getrapte) AUDIT en de ASSIST voor volwassenen, en de CRAFFT voor minderjarigen. Voor elk van deze instrumenten, zijn er drie mogelijke manieren van werken. U kunt de screening nog steeds afnemen tijdens een gesprek, maar de patiënt kan de screening ook zelf uitvoeren. De patiënt kan de vragen beantwoorden op een tablet in de wachtzaal of, via een link in een e-mail, op zijn computer thuis. Deze zelfafname wordt audio-ondersteund, zodat ook mensen die minder leesvaardig zijn de vragen begrijpen.

Naast de tijdswinst die u boekt door een zelfafnameversie, is er nog een ander belangrijk voordeel: patiënten zijn eerlijker over hun gebruik in een audio-ondersteunde computerversie.

Kortdurende interventie

Kortdurende interventies op middelengebruik worden wereldwijd gebruikt om riskant middelengebruik aan te pakken.4 Ze worden als één van effectiefste interventies gezien voor de eerste lijn.5 Veel artsen doen deze interventies echter niet omdat ze niet goed weten hoe ze een gesprek over middelengebruik moeten aanpakken.6

Om artsen te helpen bij dit gesprek biedt de me-ASSIST een stappenplan. Dit geeft u een leidraad voor het gesprek en onderliggende informatie op maat van de risico’s van de patiënt. Deze stappen kunnen op om het even welk moment opnieuw worden opgeroepen in de historiek van uw toolbox.

Informatie

De informatie in de webapplicatie werd door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid. U vindt er doorverwijsgidsen tabak, alcohol en drugs. U vindt er ook heel wat informatie en materiaal: wetenschappelijke richtlijnen en dossiers, korte factsheets, epidemiologische gegevens, informatie over nieuwe drugs, brochures voor de patiënt en zijn naasten, anderstalige brochures, …

Sinds 2015 stuurt de website occasioneel nieuwsbrieven met informatie over nieuwe brochures, studiedagen en gevaarlijke drugs die circuleren. U krijgt deze nieuwsbrieven enkel indien u aangaf (in ‘Mijn gegevens’) dat VAD u mag contacteren.

Enkele gegevens

Aantal gebruikers

Eind april 2016 registreerden al 1.910 gebruikers zich voor de website. Het overgrote merendeel zijn huisartsen (1.458), de rest zijn welzijnswerkers (452). Het afgelopen half jaar werden meer dan 8.000 websitebezoeken geregistreerd, met meer dan 27.500 paginaweergaven. Er werden ook al meer dan 1450 elektronische screeningsvragenlijsten afgenomen.

Evaluatie

De website werd inmiddels op verschillende manieren geëvalueerd. In 2012 evalueerden twee studenten huisartsengeneeskunde de website op haar haalbaarheid in de praktijk. Zij bevroegen na trainingen in de LOK’s 200 huisartsen en vroegen onder meer naar de haalbaarheid en het nut van de website. Waar slechts 47% van de huisartsen de vorige versie (enkel screening) nuttig en haalbaar achtten, steeg dit percentage naar 70% in de nieuwere versie (met extra informatie en ondersteuning voor de arts).

Daarnaast gebeurde er onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website en werd de webapplicatie voorgelegd op een mijlpaalmeeting preventie binnen Domus Medica. Op basis van de evaluaties blijven we de website verbeteren. Dit jaar zal een vragenlijst voor jongeren toegevoegd worden aan de website.

Veiligheid

Veiligheid is steeds een belangrijk aandachtspunt geweest bij de ontwikkeling van de website. De website draait in een beveiligde omgeving. Het aantal persoonsgegevens dat wordt bewaard op de servers, is dan ook beperkt tot een absoluut minimum. Zo worden geen namen of (e-mail)adressen van patiënten opgeslagen, maar enkel de geboortedatum en gender met een anoniem referentienummer. De dataservers zijn ook afgescheiden van de webservers.

Ook uw eigen privacy wordt te allen tijde gewaarborgd.

Steeds up to date

VAD en Domus Medica blijven nauw samenwerken om u als huisarts te voorzien van alle nuttige informatie over middelengebruik. De website me-ASSIST en de bijhorende nieuwsbrieven laten ons toe om u op een zeer snelle manier te voorzien van de meest up-to-date informatie. Het gebruik van de website blijft ook in de toekomst gratis.

Tom Defillet
Eerstelijnsgezondheidszorg