Screening en kortdurende interventie met de me-ASSIST

ASSIST staat voor 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test', met andere woorden, screeningsinstrument voor alcohol, roken en andere psychoactieve middelen. Huisartsen en eerstelijnswelzijnswerkers kunnen de ASSIST afnemen bij volwassen cliënten. Op de screening volgt een kortdurende interventie die afgestemd is op de ernst van het gebruik.

Voor uw gebruiksgemak ontwikkelde VAD twee versies van de me-ASSIST: voor gezondheidswerkers en voor hulpverleners.

U vult er de antwoorden van de cliënt in en krijgt onmiddellijk het resultaat te zien. Vervolgens doorloopt u stap voor stap de kortdurende interventie en kan u, indien nodig, doorverwijzen.

De ASSIST screening bestaat uit een interview over het gebruik van en problemen met alcohol, cannabis, cocaïne, stimulerende middelen type amfetamine, slaap- en kalmeringsmiddelen, hallucinogenen, vluchtige snuifmiddelen, opiaten en tabak.

Aan de hand van de ASSIST kunt u middelengebruik:

 • vroegtijdig opmerken;
 • inschatten qua ernst en qua nood aan verdere hulpverlening.

De duur van de bevraging is afhankelijk van hoeveel middelen de cliënt gebruikt. Meestal is de ASSIST in 10 minuten af te nemen. Het resultaat van de screening geeft ook aan welke verdere opvolging aangewezen is. Met een kortdurende interventie wordt de cliënt:

 • bij laag risico: geïnformeerd
 • bij matig risico: gemotiveerd om zijn gebruik te veranderen
 • bij hoog risico: gemotiveerd voor (doorverwijzing naar) intensievere hulpverlening

 

De handleidingen
 • Screenen met de ASSIST in de eerstelijnsgezondheidszorg | screeningsinstrument

  De ASSIST is de 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Tes...
  Download hier - Lees meer...

 • Screenen met de ASSIST in de welzijnssector | screeningsinstrument

  De ASSIST is de 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Tes...
  Download hier - Lees meer...