(Z)onder invloed? Als gamen meer is dan een spel. Een studiedag over problematisch gamen in het gezin.

Praktische info

Wanneer: 22/04/2017
Locatie: Vlaams Parlement, Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86
Wegbeschrijving: Het Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Voor wie: preventiewerkers, hulpverleners die naastbetrokkenen van problematische gamers begeleiden, begeleiders van ouders en oudergroepen, zelfhulpgroepen voor naastbetrokkenen van gamers, naastbetrokkenen van gamers (ouders, partners, ....).

Prijs: Professionelen 30 euro/ouders, partners, naastbetrokkenen 20 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjes). Enkel betalen na ontvangst van factuur op het VAD-rekeningnummer KB 433-1078041-08, met vermelding naam + geboortedatum + '(z)onder invloed 2017 (in drukletters a.u.b.).

Inschrijven: Inschrijven kan hier onderaan deze pagina voor 8 april 2017. Na inschrijving ontvang je geen bevestigingsmail. Wel ontvang je (of je organisatie) per post een factuur. Dit is de bevestiging van je inschrijving.

Meer info: Fréderic Lemaire (02 423 03 33)

Download hier de uitnodiging.

Programma

09.30: Onthaal met koffie

10.00: Verwelkoming

Tom Evenepoel, coördinator, De DrugLijn, Brussel.

10.15: Als gamen meer is dan een spel

Huub Boonen, psycholoog en psychotherapeut CAD Limburg

De meeste jongeren en jongvolwassenen die gamen doen dat gewoon voor het plezier. Ze gamen dus recreatief en het blijft een ontspanning, net als een andere hobby. Wanneer is er dan sprake van problematisch gamen? En hoe komt het dat gamen zo aantrekkelijk is waardoor bepaalde gamers de controle verliezen? Uiteraard heeft problematisch gamen ook een impact op het gezin of de omgeving van de gamer. Waar kunnen deze mensen terecht en hoe ga je als naastbetrokkene om met iemand die problematisch gamet?

11.00: Getuigenis van een mama van een jongere die problematisch gamet

In deze getuigenis vertelt een mama over haar ervaringen als ouder van een gamende jongere: over de impact van de situatie op het gezin en over het zoeken van een weg om hiermee om te gaan.

11.30-13.00: Programma voor ouders, partners en andere naastbetrokkenen

Voor de naastbetrokkenen zijn er gespreksgroepen voorzien onder begeleiding van professionele hulpverleners met ervaring in gespreksgroepen. In deze groepen wordt dieper ingegaan op de impact van gamen op de andere gezinsleden. Er is voldoende ruimte voor uitwisseling. Daarnaast worden er tips en handvatten aangeboden.

11.30-13.00 Programma voor begeleiders en hulpverleners

Begeleiding bij problematisch gamen

Mark Frederickx, Stafmedewerker jeugdpsychiatrie enverslavingszorg, Alexianen Zorggroep, Tienen

Problematisch gamen heeft een enorme impact op de omgeving van de gamer. Als hulpverlener kan je dus niet alleen veel betekenen voor de gamer, maar ook voor de naastbetrokkenen. Mark Frederickx belicht vanuit zijn eigen klinische praktijk de aandachtspunten bij de begeleiding van familieleden of naasten. Hij belicht wat naastbetrokkenen kunnen verwachten als de gamer het zelf niet als een probleem ervaart. Ook staat hij stil bij de vraag of je ouders en andere naasten als hefboom kan gebruiken om gamers naar de hulpverlening te leiden.

Gamen en autisme

Nicolas Proost, opvoeder en auticoach, Kids vzw

Er is een grote comorbiditeit tussen gamen en ASS. Nicolas Proost bekijkt met ons de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren met ASS. Hij zoomt in op specifi eke problemen die daar kunnen ontstaan en biedt een antwoord op de vraag waarom gamen zo’n goede match vormt met ASS: Waarom zijn net deze jongeren er zo gevoelig voor? Verder bekijken we aandachtspunten voor de hulpverlening van deze specifieke groep en staan we stil bij het betrekken van de context van deze gamers met autisme.

13.00: Toespraak door minister Jo Vandeurzen

13.15: Broodjeslunch en tijd om na te praten

14.00: Einde studiedag