VAD-studiedag 24 november 2017

Praktische info

Wanneer: 24/11/2017 Onthaal met koffie vanaf 9u, Start 9.30u – einde 15.30u

Locatie: Vlaams Parlement, Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers, ingang via Ijzerenkruisstraat 99
Wegbeschrijving: Het Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Prijs: VAD-leden 52 euro/niet-leden 68 euro/studenten 36 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Enkel betalen na ontvangst van factuur met vermelding naam + factuurnummer.

Inschrijven: voor 10 november 2017.

Aantal deelnemers: maximum 300

Accreditering: werd aangevraagd

Meer info: Greet Van Holsbeeck (02 423 03 32)

Programma

9.30-9.40u Verwelkoming

9.40-10.25u Middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)

Joanneke van der Nagel, psychiater en hoofd kenniscentrum LVB en verslaving van Tactus

Tot voor kort werden mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking niet als een risicogroep voor (problematisch) alcohol- of druggebruik gezien. Uit onderzoek van Joanneke van der Nagel blijken de percentages van cannabisgebruik onder mensen met een LVB echter hoger dan in de algemene bevolking. Hoog tijd dus om even stil te staan bij deze risicogroep voor (problematisch) middelengebruik, alsook de mogelijke interventies voor vroegtijdige identificatie en bij (dreigende) problemen. Joanneke van der Nagel zal eveneens een aantal methodieken voorstellen om de toegang tot en de zorg zelf LVB-vriendelijker te maken.

10.25-10.40u Intermezzo Villa Voortman

10.40-11.10u Gendersensitieve preventie en behandeling voor alcohol- en druggebruikers

Julie Schamp, wetenschappelijk medewerker vakgroep orthopedagogiek Universiteit Gent

Julie Schamp zal vanuit haar expertise over gendersensitiviteit op het vlak van alcohol- en drughulpverlening de resultaten van het GEN-STAR onderzoek presenteren. GEN-STAR brengt het gendersensitieve hulpverleningsaanbod voor vrouwen met een alcohol- of drugverslaving in België in kaart, en laat vrouwen aan het woord om een beter zicht te krijgen op de obstakels die zij ondervinden om hiervan gebruik te maken.

11.20-11.40u Pauze

11.40-12.30u De (on)zin van angstaanjagende boodschappen in de gezondheidspromotie

Prof. Dr. Gerjo Kok, Professor of AppliedPsychology, Universiteit Maastricht

Is het een goed idee om flessen of blikjes alcohol, net zoals pakjes sigaretten, te voorzien van beangstigende boodschappen zoals ‘Alcohol is dodelijk’ of ‘Alcohol veroorzaakt kanker’ en een afbeelding van een cirrotische lever? Prof. Dr. Gerjo Kok staat stil bij het belang van het (juiste) gebruik van gedragsveranderingsmethoden bij de ontwikkeling van effectieve interventies voor gedragsverandering. Hij gaat dieper in op de (on)zin van het gebruik van angstinductie als populaire gedragsveranderingsmethode in de gezondheidspromotie.

12.30-13.20u Lunch

13.20-14.00u Psychoactieve medicatie: zegen en vloek

Dr. Frederick Van Der Sypt, verslavingsarts De Sleutel en Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

In deze lezing geeft Dr. Frederick Van Der Sypt een overzicht van het gebruik en misbruik van psychoactieve medicatie in Vlaanderen. Hij geeft verder een antwoord op vragen als: ‘Is medicatiemisbruik verschillend van ander middelenmisbruik?, ‘Wat is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver?’ en ‘Wat zijn therapeutische aandachtspunten?’. Vanuit zijn praktijkervaring zal Dr. Van Der Sypt eveneens de kansen en bedreigingen voor de toekomst toelichten.

14.00-14.15u Woordje van de minister

14.15-14.30u Intermezzo Villa Voortman

14.30-15.00u Gebruik van psychoactieve medicatie bij studenten

Dr. Maura Sisk, huisarts en studentenarts KULeuven

De blok en de examens zijn voor de meeste studenten stresserende periodes waarin ze hun studie-efficiëntie en studieprestaties zoveel mogelijk willen optimaliseren. Vele studenten gebruiken de klassieke “huis-, tuin- en keukentips”, maar sommigen wagen zich op glad ijs en experimenteren met psychoactieve medicatie. Stimulerende medicatie zoals Rilatine is gekend onder studenten en sommigen maken er op eigen initiatief gebruik van om meer leerstof te kunnen verwerken of om zich beter te concentreren. Ook het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen kent een stijging tijdens de examenperiode. Is dit wel een goed idee? Dr. Maura Sisk, studentenarts aan het Studentengezondheidscentrum KULeuven staat stil bij het gebruik van psychoactieve medicatie, de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die kunnen genomen worden op het vlak van preventie en hulpverlening.

15.00-15.30u Samen op weg naar minder psychofarmaca voor bewoners van het woonzorgcentrum (WZC)

Laurine Peeters, klinisch psycholoog en projectmedewerker project psychofarmaca in WZC Leiehome
Prof. dr. Mirko Petrovic, hoogleraar geriatrie Universiteit Gent, lid van de stuurgroep project psychofarmaca in WZC Leiehome

Het gebruik van psychoactieve medicatie neemt toe met de leeftijd. Bijna de helft van de vrouwen en een kwart van de mannen in Vlaanderen van 75 of ouder geeft aan de afgelopen twee weken psychoactieve medicatie genomen te hebben. En dat verloopt uiteraard niet zonder risico’s. Laurine Peeters staat stil bij deze risico’s en licht het project psychofarmaca toe dat in 2013 werd opgestart. Het project streeft een efficiënter en effectiever gebruik van psychofarmaca na bij de bewoners van het WZC met als doel een betere levenskwaliteit voor de bewoners. Het project blijkt een enorm succes voor de bewoners en ook de medewerkers dragen de vruchten ervan.

Inschrijving