VAD-studiedag 30 november 2018

Praktische info

Wanneer: 30/11/2018 Onthaal met koffie vanaf 9u, Start 9.30u – einde 16u

Locatie: Vlaams Parlement, Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers, ingang via 'De Loketten, Ijzerenkruisstraat 99
Wegbeschrijving: Het Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Prijs: VAD-leden 52 euro/niet-leden 68 euro/studenten 36 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Enkel betalen na ontvangst van factuur met vermelding naam + factuurnummer.

Inschrijven: voor 16 november 2018.

Aantal deelnemers: maximum 300

Accreditering: werd aangevraagd

Meer info: Greet Van Holsbeeck (02 423 03 32)

Programma

Voormiddag: plenaire sessies (9.30u-13u)

The opioïd pendulum: van opiofobie naar opiofilie?

Professor Catharina Matheï, MD, PhD KU Leuven en verslavingsarts Free Clinic Antwerpen

Opioïde pijnstillers worden steeds vaker ingezet voor de behandeling van pijn. Maar tegelijkertijd neemt ook het aantal problematische gebruikers van opioïde pijnstillers toe. In De Verenigde Staten heeft dit geleid tot een epidemie. Hier spelen verschillende factoren in mee. Ook mensen met een chronische pijnproblematiek kunnen evolueren naar een problematisch opioïdegebruik. Wat kunnen we leren van de situatie in andere landen zoals de VS? Wie loopt er risico op een stoornis in het opioïdegebruik? Wat is de relatie tussen chronische pijn en misbruik van opioïde pijnstillers. Wat kunnen we doen ter preventie van misbruik?

Migranten en etnisch minderheden (MEM) in Vlaamse drughulpverlening

Charlotte de Kock, onderzoeker universiteit Gent

Uit onderzoek blijkt dat MEM ondervertegenwoordigd zijn in specifieke drughulpverlening en dat sommige MEM minder op de hoogte zijn van het bestaande aanbod dan andere. Hoe komt het dat sommige sectoren in de drughulpverlening minder super divers zijn dan andere? Hoe zit dat nu met instroom, doorverwijzing en tevredenheid van deze doelgroep in de drughulpverlening en wat denken personen met een migratieachtergrond er zelf over? Waar kunnen MEM met een alcohol- of drugproblematiek terecht in Vlaanderen? Charlotte de Kock staat stil bij de drempels naar de drughulpverlening op individueel, organisatorisch en beleidsniveau en geeft concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Alcohol- en druggebruik bij de werkende bevolking in België

Marie-Claire Lambrechts, stafmedewerker VAD en wetenschappelijk medewerker KU Leuven Omgeving en Gezondheid

In 2016 peilde Marie-Claire Lambrechts bij meer dan 5700 Belgische werknemers naar hun gebruik van alcohol, illegale drugs, psychofarmaca en tabak. Voor het eerst werden ook de kortetermijneffecten van middelengebruik op werkprestaties en veiligheid onderzocht. Tot slot wordt stilgestaan bij de rol van arbeidsartsen, en wordt de nieuwe guideline omtrent screening en detectie van problematisch alcoholgebruik toegelicht.

‘De koning drinkt!’. Over opvoeden in tijden van BOB-campagnes en binge drinken

Dr. Hans Van Crombrugge, hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken

We leven in een samenleving waarin alcohol ‘ingeburgerd’ is. De houding tegenover alcohol is evenwel ambivalent. Voor ouders is het geen eenvoudige aangelegenheid jongeren op te voeden tot een ‘verantwoord omgaan’ met alcohol. Welk rol kunnen ouders spelen in de preventie van alcoholgebruik? Hoe kunnen ze ondersteund worden bij hun verantwoordelijkheid bij deze? In deze bijdrage verkennen we op welke wijze actuele kaders en pedagogische principes naar de opvoeding van jongeren en de ondersteuning van ouders vertaald kunnen worden m.b.t. het omgaan met alcohol.

Namiddag: Parallelle sessies (14u-16u)

In de namiddag zijn er drie parallelle sessies. Je kan kiezen uit volgende sessies:

  • Sessie A: Indrinken en uitgaan, tijd voor actie: Wat weten we vandaag over het fenomeen indrinken in Vlaanderen? Johan Rosiers (VAD) zet samen met Mark Heremans (HoGent en Drugpunt Rhode-Schelde) alle Vlaamse cijfers over het alcoholgebruik bij jongeren en studenten op een rij en staat stil bij de resultaten van het indrinkonderzoek van Drugpunt. Hoe krijgt een beleidsmatige aanpak van dit fenomeen vorm en welke concrete acties kunnen we hieraan verbinden? Zo vertelt Tim Joiris (Horeca Vlaanderen) ons, vanuit zijn ervaring in de Gentse Overpoort, hoe de horeca het alcoholgebruik van jongeren en studenten kan beïnvloeden. Erik Helderweert (VAD) staat stil bij de rol van peers en het belang van peer-projecten zoals Safe ’n Sound.
  • Sessie B: Laagdrempelig werken met druggebruikers: samenwerken loont!: Hoe kan je als stad, OCMW, CAW of drughulpverlening ‘outreachend’ werken naar sociale activering en huisvesting. In deze workshop belichten we de goede praktijken van De Nomaad, OpStap en Housing First.
  • Sessie C: Diversiteit in de zorg, van drempel naar droom: In deze sessie bouwen we verder op de lezing van Charlotte de Kock over migranten en etnische minderheden (MEM). Dr. Frieda Matthys brengt een aantal kaders van waaruit we naar de preventie en behandeling van alcohol- en drugproblemen kijken. Ze bespreekt waarom deze kaders niet zomaar overdraagbaar zijn op MEM. Katia Verbiest (stafmedewerker humanitaire diensten Rode Kruis Vlaanderen) vertelt ons meer over de situatie waarin vluchtelingen naar hier komen. Ze geeft een blik op het alcohol- en druggebruik in Vlaamse opvangcentra, bespreekt kwetsbaarhaarheden en geeft, vanuit haar praktijk tips, om zowel preventief als ‘ zorgend’ aan de slag te gaan met MEM. Mohamed Ben Haddou (voorzitter Averroes VZW) staat stil bij de competenties van de hulpverlener. Hoe werk je samen met andere culturen?

Inschrijving