Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen (2018-2019)

Op 27 februari 2018 start de tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen. In deze opleiding gaan we dieper in op de verschillende (nieuwe) middelen (alcohol, illegale drugs en psychoactieve medicatie), alsook op de gedragsverslavingen als gevolg van gamen en gokken. Telkens staan we stil bij de werking, risico’s en de eventuele specifieke aanpak ervan.

De opleiding zet in op het vergaren van inzichten in de problematiek van verslaving en de professionele aanpak ervan. In de opleiding verbreedt je theoretische kennis, ontwikkel je verder je vaardigheden en tijdens de supervisie en met de verwerkingsopdracht reflecteer je over je attitude. Om inzicht en vaardigheden te verwerken, zetten we in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud van de opleiding. Hieronder vind je een kort overzicht van de opleidingsmodules en de data. Klik hier voor een gedetailleerd programma.

Praktische info

  • Wanneer: vaste modules: 27 februari, 6, 20 en 29 maart, 19 en 26 april, 15, 23 en 30 mei, 5 juni en 3 dagen in het najaar 2018, telkens van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u. De data van supervisies en keuzemodules zijn individueel verschillend.
  • Looptijd: twee jaar. Per opleidingsjaar voorzien we 15 opleidingsdagen in Brussel en 4 halve dagen op locatie, gespreid over een kalenderjaar. Dit gebeurt onder de vorm van vaste modules, keuzemodules en supervisie, gekoppeld aan werkbezoeken.
  • Doelgroep: hulpverleners werkzaam in gespecialiseerde centra voor problematisch middelengebruik en hulpverleners die op regelmatige basis professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek en/of die problematisch gokken of gamen.
  • Type: Tweejarige opleiding
  • Prijs: VAD-leden 799 euro/niet-leden 1054 euro per cursusjaar (inclusief vormingsmap, alle supervisies, koffie, broodjeslunch). VAD aanvaardt geen opleidingscheques.
  • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
  • Aantal deelnemers: minimum 12 en maximum 18. We houden de groep bewust klein om de interactie tussen cursisten en docenten en tussen cursisten onderling te bevorderen
  • Accreditering: wordt aangevraagd. Sommige werknemers komen in aanmerking voor betaald educatief verlof. Dit betekent dat de werkgever de loonkosten voor de dagen waarop de werknemer afwezig is deels recupereert bij de overheid. Voor de openbare sector gelden andere regels.

Meer info

Programma

Blok 1: Basisinfo

Inleiding in de problematiek/Hulpverleningslandschap

Blok 2: Productinfo

Neurobiologie/Gokken en gamen/Illegale middelen/Alcohol/NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen)/Psycho-actieve medicatie

Blok 3: Omgaan met de doelgroep

Omgaan met verslaafd gedrag/Motiverende Gespreksvoering/Terugvalpreventie

Zelfreflectie

Verwerkingsopdrachten/Supervisie gekoppeld aan werkbezoek

Keuzemodules

O.a. Online aan de slag in de verslavingszorg. Een kennismaking met onlinehulp/Oplossingsgericht werken

Blok 4: Omgaan met de doelgroep

Follow-up Motiverende Gespreksvoering/Herstelgericht werken

Blok 5: Omgaan met familie en naastbetrokkenen

Contextgericht werken/Praktijkvoorbeelden

Blok 6: Kwaliteitsvol werken

Evidence based werken in de verslavingszorg/Screening, intake en diagnostiek bij problematisch middelengebruik

Zelfreflectie

Verwerkingsopdrachten/Supervisie gekoppeld aan werkbezoek

Keuzemodules

O.a. Werken met groepen/Acceptance and Commitment Therapy


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst en vóór 13 februari 2018