Motiverende Gespreksvoering voor artsen en psychiaters

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem of een dubbele diagnose lijken vaak weinig gemotiveerd om te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering (MG) is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

Praktische info

  • Wanneer: 13 september en 22 september 2017, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: artsen en psychiaters die werken met verslavingsproblemen
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 104 euro/niet-leden 136 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
  • Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 16
  • Begeleiders: Rob d’Hondt, RdH Training, voorzitter van MINTned en International Advisory Committee van MINT Inc. en Dr. Hendrik Peuskens, beleidspsychiater, Alexianen Zorggroep Tienen en Universitair Psychiatrisch Centrum KULeuven
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als arts of psychiater de motivatie voor verandering kan versterken. Meer dan een reeks technieken is Motiverende Gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht. Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar planning. Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen. Daarnaast willen wij met jou bekijken hoe je vanuit je rol een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van het therapeutische klimaat in de organisatie.

De inhoud van deze training is gebaseerd op de derde editie van het standaardwerk van Miller & Rollnick ‘Motivational interviewing: helping people change’ (2014).


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 1 september 2017