Kinderen van ouders met een alcohol- en/of drugprobleem. Hoe kunnen we hun veerkracht versterken?

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP) zijn net zoals kinderen van ouders met een psychisch probleem (KOPP) een kwetsbare groep. Ze groeien op met veel stress in een onvoorspelbare omgeving. Ze voelen zich machteloos, beschaamd, schuldig of angstig. De laatste jaren gaat er terecht meer aandacht naar deze kwetsbare kinderen. Via allerhande initiatieven worden kinderen geïnformeerd en ondersteund om hun weerbaarheid te versterken.

Praktische info

  • Wanneer: 4 december en 13 december 2018, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: hulpverleners werkzaam in de verslavingszorg en begeleiders die in contact komen met kinderen van ouders met een alcohol- en/of drugprobleem.
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 104 euro/niet-leden 136 euro (inclusief deelnemersmap, drie info- en doeboekjes “Als je ouder drinkt/drugs gebruikt…”, koffie en broodjeslunch). Niet op voorhand betalen. Bevestiging van je deelname volgt na deadline inschrijving.
  • Aantal deelnemers: minimum 10 en maximum 18
  • Begeleiders: Gilles Geeraerts, VAD • Joke Gabriël en Veerle Bex, MaPa, deelwerking MSOC Vlaams-Brabant • Vanina De Gussem, De Pelgrim, Oosterzele • Han Mariën, Bubbels en Babbels, Antwerpen
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

Als inleiding schetsen we kort de factoren waardoor KOAP een extra kwetsbare doelgroep is. We gaan vooral in op hoe je in de praktijk de ouders en hun kinderen kan begeleiden. Welke materialen zijn er - om de veerkracht van ouders en hun kinderen te verhogen- en hoe kan je deze in de praktijk gebruiken?

De volgende methodieken worden voorgesteld en hoe deze te gebruiken:

Om deze vorming zo concreet mogelijk te maken staan we stil bij de ervaringen van de deelnemers.


Inschrijven

Enkel via inschrijvingsformulier, inclusief vragenlijst en vóór 20 november 2018 op www.vad.be