Kinderen van ouders met een alcohol- en/of drugprobleem. Hoe kunnen we hun veerkracht versterken?

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP) zijn net zoals kinderen van ouders met een psychisch probleem (KOPP) een kwetsbare groep. Ze groeien op met veel stress in een onvoorspelbare omgeving. Ze voelen zich machteloos, beschaamd, schuldig of angstig. De laatste jaren gaat er terecht meer aandacht naar deze kwetsbare kinderen. Via allerhande initiatieven worden kinderen geïnformeerd en ondersteund om hun weerbaarheid te versterken.

Praktische info

  • Wanneer: 30 mei 2017, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.15 u
  • Doelgroep: Hulpverleners werkzaam in de verslavingszorg en begeleiders die in contact komen met kinderen van ouders met een alcohol- en/of drugprobleem.
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 50 euro/niet-leden 65 euro (inclusief deelnemersmap, drie info- en doeboekjes “Als je ouder drinkt/drugs gebruikt…”, koffie en broodjeslunch). Je ontvangt een bevestiging van deelname, met wegbeschrijving en de factuur
  • Aantal deelnemers: Minimum 10 maximum 20
  • Begeleiders: Gilles Geeraerts, VAD, Brussel• Joke Gabriel en Veerle Bex, MaPa, deelwerking MSOC Vlaams-Brabant, Leuven • Vanina De Gussem, De Pelgrim, Oosterzele • Han Mariën, Bubbels en Babbels, Antwerpen
  • Accreditering: Werd aangevraagd

Meer info

Als hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg of als begeleider van kinderen en jongeren is het belangrijk om aandacht te hebben voor kinderen die opgroeien in een gezin waar er problematisch met alcohol of andere drugs wordt omgegaan. Er dient zowel aandacht te gaan naar de ouder als naar de kinderen zelf. Zowel vanuit preventieoogpunt als in het kader van een optimale begeleiding.

Als inleiding schetsen we kort de factoren waardoor KOAP een extra kwetsbare doelgroep is. We gaan vooral in op hoe je in de praktijk de ouders en hun kinderen kan begeleiden. Welke materialen zijn er -om de veerkracht van ouders en hun kinderen te verhogen- en hoe kan je deze in de praktijk gebruiken?

De volgende methodieken worden voorgesteld en we bekijken hoe we deze gebruiken.

Om deze vorming zo concreet mogelijk te maken staan we stil bij de ervaringen van de deelnemers.


Inschrijven

Enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 21 mei 2017