Extra opleidingsdag. Alcohol- en drugbeleid in opvangcentra voor asielzoekers: Toolkit met educatieve & begeleidingsmethodieken. Train de trainer

Elke opvangstructuur huisvest wel eens asielzoekers bij wie alcohol- of druggebruik wordt vermoed of vastgesteld. Er blijkt een link te bestaan met hun specifieke kwetsbaarheden, zoals de onzekerheid over verblijfsdocumenten en hun verblijf in België, traumatische ervaringen, maar ook het gevoel van eenzaamheid en vooral verveling tijdens het lange wachten op een beslissing in hun asiel­procedure.

Als begeleider van asielzoekers kan je dit alcohol- of druggebruik niet zomaar negeren, hoewel het helemaal niet makkelijk is om er op te reageren. Hoe kan je consequent omgaan met gebruik zonder de bewoners het gevoel te geven in een strafkamp te verblijven? Hoe kan je het gebruik bespreken zonder jullie prille vertrouwensband te schaden? Hoe kan je alcohol en drugs op een laagdrempelige manier uit de taboesfeer halen? Hoe kan je op een juridisch correcte manier omgaan met alcohol of drugs in de opvangstructuur? Veel vragen met -tot voor kort- weinig antwoorden.

Praktische info

  • Wanneer: woensdag 6 december 2017, van 10.00 u tot 15.00 u, onthaal met koffie vanaf 9.30 u
  • Doelgroep: Begeleiders van asielzoekers in opvangcentra of lokale opvanginitiatieven
  • Type: Train de trainer
  • Prijs: Gratis (deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD
  • Aantal deelnemers: maximum 20
  • Begeleiders: Jolien Vancoillie (VAD), Fred Laudens (VAD) en Hanna Peeters (VAD)

Meer info

Inhoud

Als begeleider van asielzoekers kan je alcohol- of druggebruik niet zomaar negeren. Hoe kan je er dan gepast mee omgaan? VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) organiseert een Train de trainer waarin je op een interactieve manier kennis maakt met verschillende educatieve en begeleidingsmethodieken voor asielzoekers.

Je leert als begeleider enerzijds hoe je met bewoners educatief werkt rond alcohol en drugs. Je kan hierbij gebruik maken van een spel voor jongeren, een infosessie voor volwassenen of andere materialen. Anderzijds leer je bewoners één-op-één begeleiden, via het herkennen van signalen, het bespreekbaar maken van gebruik, het inschatten van gebruik, het werken aan verandering of doorverwijzing naar externe hulp. Na deze dag kan je deze methodieken vlot gebruiken en kan je collega’s die de methodieken ook willen gebruiken verder helpen.

Hoe ziet de dag er voorlopig uit?

Voormiddag: welkomstwoord, kennismaking project, achtergrond rond MMM en gedragsverandering, methodieken begeleiding.

Namiddag: methodieken begeleiding, methodieken educatie, nabespreking en evaluatie.


Inschrijven

enkel online via inschrijvingsformulier, en vóór 29 november 2017