Basisvorming kortdurende interventies bij alcohol- en drugproblemen

Deze tweedaagse vorming geeft zicht op de belangrijkste basisbegrippen m.b.t. alcohol- en andere drugproblemen. Deze vorming verruimt tevens de kennis rond het professioneel (be)handelen van deze thema’s, door het aanreiken van handvatten voor een kortdurende aanpak op de eerste lijn.

De vorming richt zich specifiek op psychologen op de eerste lijn. Op dag 1 wordt een algemeen kader geschetst over alcohol- en andere drugproblemen. Dit omvat ook de thema’s psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Dag 2 gaat specifiek in op screening, kortdurende interventies en doorverwijzing.

Praktische info

 • Wanneer: 31 mei en 14 juni 2018, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: psychologen op de eerste lijn
 • Type: Basisvorming
 • Prijs: VAD-leden en VVKP-leden 104 euro/niet-leden 136 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur
 • Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 20
 • Begeleiders: Tom Defillet, VAD, Brussel • Jolien Moernaut, VAD, Brussel

Meer info

Programma

Basisbegrippen m.b.t. alcohol- en andere drugproblemen

Deel 1

 • Mens-Middel-Milieumodel
 • Continuüm van gebruik
 • Prevalentie

Deel 2

 • Productinformatie

Kortdurend werken bij cliënten met alcohol- en andere drugproblemen

Deel 1

 • Screening
 • Kortdurende interventie

Deel 2

 • Verwijzing: zorgcontinuüm en hulpverleningslandschap

Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 14 mei 2018