Basisvorming alcohol- en drugpreventie

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in de alcohol- en drugpreventiepraktijk. Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Op die manier krijg je evidence-based handvatten om organisaties in verschillende sectoren te ondersteunen bij het werken aan een kwaliteitsvol preventief alcohol- en drugbeleid.

Praktische info

 • Wanneer: 3 oktober, 13 oktober en 20 oktober 2017, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: CGG-, intergemeentelijke en lokale preventiewerkers alcohol en andere drugs
 • Type: Basisvorming
 • Prijs: VAD-leden 156 euro/niet-leden 204 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.

Meer info

Programma

De eerste dag wordt gezamenlijk georganiseerd met de basisvorming voor hulpverleners in de alcohol- en drughulpverlening.

In één dag krijg je een beknopt overzicht van de huidige kennis over onder andere:

‒ de verschillende graden van ernst van alcohol- en drugproblemen en basisbegrippen

‒ de beïnvloedende factoren bij gebruik

‒ de beïnvloedende factoren bij de evolutie van gebruik tot afhankelijkheid, met onder meer aandacht voor de invloed van drugs op de hersenen

‒ het interventiecontinuüm van preventie tot hulpverlening

‒ de hulpverlenings- en preventieactoren op het terrein

Begeleiders: Inge Baeten, VAD, Geert Verstuyf, VAD & Femke Wijgaerts, VAD

 • Beleidsmatig werken in de preventiepraktijk (voormiddag)

Dé basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan regelgeving, educatie, begeleiding en structurele maatregelen. In deze voormiddag krijg je de basisprincipes mee van het beleidsmatig werken, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid). Wat is de meerwaarde van beleidsmatig werken? Wat zijn obstakels? En op welke manier kan je als preventiewerker in een organisatie en op gemeentelijk niveau beleidsmatig aan de slag?

Begeleider: David Möbius, VAD

 • Kwaliteitsvolle preventie (namiddag)

Tijdens deze namiddag spelen we met grote kaders en kleine tips ’n tricks om kwaliteitsvolle preventie tot bij de intermediairs en de uiteindelijke doelgroep te krijgen. Wat is effectieve preventie? Hoe doen we dat in de praktijk? En hoe weten we of we goed bezig zijn?

Begeleider: Johan Jongbloet, VAD

 • ‘Hoe registeren in Ginger?’

Ginger is een registratieprogramma voor activiteiten die kaderen binnen alcohol- en drugpreventie in de Vlaamse Gemeenschap. VAD ontwikkelt en beheert het programma in opdracht van de Vlaamse overheid. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie in Ginger voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele casussen.

Begeleider: Johan Rosiers, VAD

 • Speeddate met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddate (3 x 1,5 uur) kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw keuze van sectoren.

Ja kan 3 sectoren kiezen uit de volgende:

 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdwerk
 • Welzijn
 • Uitgaan/horeca
 • Onderwijs
 • Gehandicaptenzorg
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Sport
 • Arbeid

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 15 september 2017