Basisvorming alcohol- en drugpreventie

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in het alcohol- en drugpreventiepraktijk. Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Praktische info

 • Wanneer: 2 oktober, 12 oktober, 18 oktober en 23 oktober 2018, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: CGG-, intergemeentelijke- en lokale preventiewerkers alcohol en andere drugs & Logo-medewerkers TAD
 • Type: Basisvorming
 • Prijs: VAD-leden 208 euro/niet-leden 272 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
 • Aantal deelnemers: maximum 10

Meer info

Programma

In één dag krijg je een beknopt overzicht van de huidige kennis over onder andere:

‒ de verschillende graden van ernst van alcohol- en drugproblemen en basisbegrippen

‒ de beïnvloedende factoren bij gebruik

‒ de beïnvloedende factoren bij de evolutie van gebruik tot afhankelijkheid, met onder meer aandacht voor de invloed van drugs op de hersenen

‒ het interventiecontinuüm van preventie tot hulpverlening

‒ de hulpverlenings- en preventieactoren op het terrein

Begeleiders: Inge Baeten, VAD, Geert Verstuyf, VAD & Gilles Geeraerts, VAD

 • Beleidsmatig werken in de preventiepraktijk

De basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan regelgeving, educatie, begeleiding en structurele maatregelen. Tijdens deze dag krijg je de basisprincipes mee van het beleidsmatig werken, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid).

Wat is de meerwaarde van beleidsmatig werken? Wat zijn obstakels? En op welke manier kan je in een organisatie en op gemeentelijk niveau beleidsmatig aan de slag?

Begeleiders: David Möbius, VAD en Joyce Borremans, CGG VBO

 • Kwaliteitsvolle preventie

Tijdens deze dag spelen we met grote kaders en kleine tips ’n tricks om kwaliteitsvolle preventie tot bij de intermediairs en de uiteindelijke doelgroep te krijgen.

Wat is effectieve preventie? Hoe doen we dat in de praktijk? En hoe weten we of we goed bezig zijn?

Begeleider: Johan Jongbloet, VAD

 • ‘Hoe registeren in Ginger?’ (ENKEL preventiewerkers)

Ginger is een registratieprogramma voor activiteiten die kaderen binnen alcohol- en drugpreventie in de Vlaamse Gemeenschap. VAD ontwikkelt en beheert het programma in opdracht van de Vlaamse overheid. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie in Ginger voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele casussen.

Begeleider: Johan Rosiers, VAD

 • ‘Hoe registreren, zoeken en rapporten opvragen in CIRRO?’ (ENKEL Logo-medewerkers)

CIRRO is een registratie-, uitwisselingsprogramma voor acties die kaderen binnen de jaarlijkse operationele doelstellingen en thema’s waarbinnen de Logo’s een disseminatie- en ondersteuningsrol hebben vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Zorg en Gezondheid ontwikkelt en beheert het programma. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie, opzoeken en het opvragen van rapporten in CIRRO voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele voorbeelden.

Begeleider: Marian De Schryver, Zorg en Gezondheid

 • Speeddate met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddate (3 x 1,5 uur) kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw keuze van sectoren.

Ja kan 3 sectoren kiezen uit de volgende:

 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdwerk
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen
 • Vroeginterventie

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 15 september 2018