Aanpak van knelpunten in het werken met asielzoekers in de alcohol- en drughulpverlening

Praktische info

  • Wanneer: dinsdag 12 december 2017, van 10.00 u tot 15.00 u, onthaal met koffie vanaf 9.30 u
  • Doelgroep: categoriale A&D-hulpverlening & eerstelijnswerkers met interesse in het begeleiden van asielzoekers met alcohol- en drugproblematiek.
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: gratis (deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD
  • Aantal deelnemers: minimum 5 en maximum 15
  • Begeleiders: Katia Verbiest, psychologe, Expert stafmedewerker Opvang asielzoekers, Rode Kruis Vlaanderen, Ronald Smijers, psycholoog, POZAH PZ St.-Alexius Grimbergen

Meer info

Inhoud

Het gebrek aan kennis over de doelgroep is vaak een knelpunt dat binnen de alcohol- en drughulpverlening zorgt voor een zekere terughoudendheid in het werken met asielzoekers. Daarnaast vormen ook hun complexe migratieachtergrond en de taalbarrière obstakels die ervoor zorgen dat asielzoekers moeilijk in de alcohol- en drughulpverlening terecht komen en/of snel afhaken.

In deze vorming leer je de doelgroep asielzoekers beter kennen en krijg je inzicht in de procedures die zij doorlopen zodra ze in België aankomen. Deze informatie geeft je een breder perspectief waarin je hun alcohol- of drugprobleem kan plaatsen. Daarnaast helpt de vorming je te zoeken naar manieren om hun kenmerken, maar ook hun specifieke bagage mee te nemen in de begeleiding, zodat beide partijen gemotiveerd blijven om met elkaar aan de slag te gaan.

Het doel is om na deze vorming een duidelijker beeld te hebben van hoe asielzoekers in jullie dienst kunnen geholpen worden.


Inschrijven

Enkel via online inschrijvingsformulier en vóór 5 december 2017