Aan de slag met Community Reinforcement Approach, gecombineerd met Contingency Management

De gedragstherapeutische interventie “Community Reinforcement Approach”, gecombineerd met een beloningsprogramma “Contingency Management” is een evidence based behandelingsmethodiek binnen de verslavingszorg. In de ambulante centra van De Kiem wordt deze methodiek sinds 2008 toegepast bij de behandeling van cocaïnegebruikers.

Deze vorming richt zich tot hulpverleners die met deze methodiek aan de slag willen gaan. Ook beginnende hulpverleners kunnen met bepaalde instrumenten aan de slag gaan (functieanalyse, cirkeldiagram… ) in een standaardbehandeling.

Deelnemers krijgen ook het Handboek Community Reinforcement Approach plus Contingency Management

Praktische info

  • Wanneer: 6 juni 2018, van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: hulpverleners werkzaam in de verslavingszorg
  • Type: Thematische vorming
  • Prijs: VAD-leden 60 euro/niet-leden 80 euro (incl. Handboek Community Reinforcement Approach plus Contingency Management, koffie, broodjes).
  • Aantal deelnemers: maximum 20
  • Begeleiders: Veronique Hauglustaine, Kristel Mathy en Jo Thienpont, Ambulant Centrum, De Kiem, Gavere
  • Accreditering: werd aangevraagd

Meer info

Inhoud

De opleiding start met de filosofie te schetsen van CRA en CM. De fundamenten van de beide behandelingscomponenten komen aan bod, alsook het complementaire karakter ervan. Het werken met deze specifieke begeleidingsvorm vraagt ook om een karakteristieke therapeutische stijl.

Verder gaan we in op hoe je de fundamenten van de methodiek kan implementeren in je eigen organisatie. Naast de doelstellingen en de duur en intensiteit van het programma, komen ook het controle- en beloningssysteem aan bod.

Tot slot wordt stilgestaan bij het verloop van het therapeutische programma. De gehanteerde instrumenten en oefeningen worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 31 mei 2018