Opleidingen

Met een gevarieerd opleidingsaanbod wil VAD en haar structurele partners de praktijk van het preventiewerk en de hulpverlening ondersteunen en zo bijdragen tot een optimale professionalisering van het werkveld.

Vormingen

Met het vormingsaanbod richt VAD zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Naast basisvormingen organiseren we gerichte en gespecialiseerde vervolgmodules op maat van de sector. Dit aanbod staat mee garant voor het kwaliteitsvol en evidence-based werken in de sector.

Ook de VAD-leden hebben op regionaal vlak een gedifferentieerd vormingsaanbod. Je vindt hun aanbod eveneens in de vormingsdatabank.

Het vormingsaanbod naar de intermediairs in de sectoren wordt in samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk A&D op Vlaams of regionaal niveau uitgevoerd. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector (kadermethodiek) en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken. Voor vormingen in de maatschappelijke sectoren kan je contact opnemen met de regionale partner.

Contact

​VAD-studiedagen

VAD organiseert jaarlijks één of meerdere studiedagen voor het werkveld. Ook het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD organiseert jaarlijks een symposium.

22 juni 2017: Symposium 14de Onderzoeksplatform Middelengebruik

Handig in gebruik. Implementatie in theorie en praktijk

In 2017 organiseert VAD voor de veertiende keer het Onderzoeksplatform middelengebruik . De focus ligt dit jaar op implementatie van (preventieve) interventies. Er wordt een kader aangereikt vanuit het Intervention Mapping protocol. Vervolgens zoomen we in op een goed voorbeeld uit Duitsland. In de discussietafel willen we samen met beleidsmakers, praktijkwerkers en onderzoekers verder ontdekken welke determinanten op implementatie van invloed kunnen zijn, hoe we die kunnen analyseren en hoe we die ten slotte kunnen aanpakken.

Vooraankondiging VAD-studiedag 2017

Op vrijdag 24 november 2017 organiseert VAD haar jaarlijkse studiedag in het Vlaams Parlement. In de voormiddag staan er verschillende sprekers op het programma waaronder Dr. Joanneke van der Nagel over verslaving en licht verstandelijke beperking en Prof. dr. Gerjo Kök die stil staat bij het gebruik van angst in preventieboodschappen. De namiddag staat in het teken van psychoactieve medicatie. We gaan dieper in op het gebruik van deze medicatie in Vlaanderen en maken de link naar het gebruik van psychoactieve medicatie in de verslavingszorg. Ook het gebruik van psychoactieve medicatie bij studenten en ouderen staan op het programma.
Het definitieve programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgt eind deze maand.

Congressen

Hier vind je een overzicht van binnen- en buitenlandse congressen. Wil je een interessant congres toevoegen aan deze lijst? Mail de nodige informatie door naar Koen Mertens.