Rebootkamp, the next level!

Reboot, het kamp voor risicovolle en problematische gamers, breidt uit. Wat begon met een eerste projectjaar met twee lokale Limburgse rebootkampen, zit ‘in the next level’ verspreid over Vlaanderen.


Reboot?!

Reboot is een zorgmethodiek die risicovolle en problematische gamers die nood hebben aan een offline herstart, mee op kamp neemt. Het kadert binnen het gedachtengoed van peersupport en vroeginterventie. Tijdens een Rebootkamp komen deelnemers in contact met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen en waarbij de balans met een offline leven dreigt verstoord te worden of verstoord is. De jongeren maken op een ervaringsgerichte manier kennis met alternatieve vrijetijdsinvullingen en de uitbouw van een offline netwerk. Er wordt gewerkt met actieve, creatieve en reflectieve groepssessies met oog voor het individu, groepsdynamica en zelfontdekking. Jongeren worden aangemoedigd om het kampprogramma zelf mee vorm te geven. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen en leren initiatief te nemen tijdens de duur van het kamp. Na het kamp maken deelnemers deel uit van een online community om het verderzetten van gezamenlijke offline initiatieven te stimuleren.

Reboot was een plek waar ik vrienden kon maken.

Een deelnemer

Praktijk- en onderzoekservaringen hebben geleerd dat gamers die overmatig gamen niet makkelijk openstaan voor het klassieke vroeginterventie- of hulpverleningsaanbod. Risicovolle gamers blijken nood te hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Dit omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit bij hun interesses, zelfvertrouwen in offline activiteiten laag is, men moeilijk tot initiatief komt om effectief te veranderen en er weinig offline ondersteunend contact is.

Reboot was een plek waar we plannen maakten om meer te sporten.

Een deelnemer

Tijdens Reboot leren jongeren de valkuilen kennen van het gamen en worden ze bewuster van hun gamegedrag. Dit heeft tot doel om een gezondere balans op te maken tussen een online en offline netwerk.

Ik dacht dat het een therapiekamp zou worden en zag er daarom erg tegenop om te komen. Maar het is heel fijn om hier met andere gamers leuke dingen te doen, anders zou ik toch maar thuis zitten te gamen.

Een deelnemer

Van Limburg naar Vlaanderen

Uit de eerste evaluatie van de twee pionierskampen blijkt dat deelnemen aan Reboot een meerwaarde is voor de jongere op het vlak van de uitbouw van een offline netwerk en het anders invullen van de vrije tijd. CAD Limburg haalde daarom begin 2018 een tweede projectsubsidie binnen van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media van Minister Sven Gatz voor een Reboot-vervolg en -uitbreiding. Daarin staat de Vlaamse uitrol centraal. Door kampen aan te bieden in de eigen regio zal de uitdijning van het offline netwerk versterkt worden omdat deelnemers fysiek dichter bij elkaar zijn. Daarnaast proeven deelnemers ook van alternatieve vrijetijdsmogelijkheden in eigen regio. De rebootmethodiek wordt door de nieuwe ervaringen verder beschreven en ingevuld. VAD staat vanuit de eigen expertise en het Vlaams netwerk mee in voor de Vlaamse uitrol.

Het gamen is een tijd geminderd en hij probeert contact te houden met de andere kampleden.

Een ouder

Wie - wat- waar?

Er zullen in de zomer van 2018 kampen plaatsvinden over verschillende regio’s. In zowel Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel, Limburg en mogelijks ook in West-Vlaanderen (onder voorbehoud) sloegen verschillende partners de handen in elkaar om een eigen Rebootverhaal op poten te zetten. Het Limburgse derde kamp vond al plaats in de paasvakantie en was op vele vlakken een succes.

De voorzieningen ontvangen een deeltje van de projectsubsidie en worden door CAD en VAD ondersteund door middel van een draaiboek, een train-de-trainer voor de kampbegeleiders, coaching en intervisie en een centrale website. Deze tool dient als toegangspoort om kampen extra bekend te maken, info te verschaffen en om deelnemers aan te melden.

Voor meer informatie over Reboot, kan je terecht op https://www.rebootkamp.be/nl/ en bij Dimitri Das (CAD Limburg) Tel: (0)11 71 60 01. Email: Dimitri.Das@cadlimburg.be

Hanna Peeters
Gezinnen / Kwetsbare groepen

Femke Wijgaerts
Vorming & hulpverlening