Aan de slag met Tournée Minérale, een maand zonder alcohol

VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker zijn al een aantal maanden druk in de weer met de campagne ‘Tournée Minérale’. Daarmee gaan we alle Belgen oproepen om in februari 2017 een maand lang geen alcohol te drinken.

De campagne werd officieel voorgesteld op 30 november.

Website

Mensen en teams die willen deelnemen, kunnen zich vanaf nu inschrijven op www.tourneeminerale.be. Die website bevat ook heel wat gezondheidsinformatie, en tips en recepten om de uitdaging vol te houden. Je vindt er ook de ‘Toolbox voor professionals’. Preventiewerkers en alle andere professionals die de campagne vanuit hun functie mee willen ondersteunen, zullen er advies en materiaal vinden.

Aan de slag

Dit artikel is een warme oproep om met de campagne aan de slag te gaan:

  • Schrijf alvast jezelf en je organisatie in, en sluit je aan bij de Facebook-pagina en het Facebook-event! Iedere deelnemer is een extra ambassadeur van de campagne. Ook jouw of jullie deelname is dus zeer waardevol.
  • Plan de campagne in in je werking: wat kan jij de komende maanden doen om de campagne bekend te maken bij potentiële deelnemers, en om hen te motiveren om deel te nemen? Hoe meer initiatieven er genomen worden, hoe sterker de campagne zal staan. Het zwaartepunt van de wervingscampagne zal in januari liggen, maar ook alle bekendmaking op voorhand is zeker welkom.
  • Bekendmakingsteksten kan je hier downloaden. Laat ze plaatsen in alle magazines, ledenbladen, op alle websites en sociale mediakanalen waar dat mogelijk is.
  • Ook de campagnevideo mag op allerlei websites en via sociale media gedeeld worden.
  • In de zipfile die je hier kan downloaden, vind je het logo, de campagnebeelden, een presentatie om de campagne aan partners uit te leggen, voorbeeldbrieven voor mandatarissen en bedrijven, en een fiche met meer concrete tips om met de campagne aan de slag te gaan.
  • Voor meer tips kan je terecht bij de 'Toolbox voor professionals' op de campagnewebsite.
  • Flyers en affiches kunnen aangevraagd worden bij de 'Gerelateerde materialen' onder dit artikel. Je vindt er ook pins en polsbandjes om te verdelen onder mensen die zich geëngageerd hebben om deel te nemen.


Vragen over de campagne? Neem contact op met jochen.schrooten@vad.be .

Jonathan Deleener
Stafmedewerker communicatie

Jochen Schrooten
Projectverantwoordelijke Tournée Minérale