8% meer én diversere vragen voor De DrugLijn in 2016

Jaarverslag De DrugLijn 2016

2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem verder geholpen. Wie contact neemt, en met welke vragen en bezorgheden, is bovendien diverser dan ooit. De beantwoorders hadden dat aanvoelen al langer, maar het blijkt nu ook uit de analyses in het pas verschenen jaarverslag. De DrugLijn bereikt veel meer dan enkel gebruikers en ouders of partners. En het gaat daarbij al lang niet meer over louter illegale drugs. Veel meer dan vroeger komen ook vragen over alcohol, psychoactieve medicijnen, gokken en problematisch gamen aan bod.

Aantal mails en telefoongesprekken, maar vooral aantal chats neemt toe

In totaal steeg het aantal beantwoorde vragen met 8% tot 6.544. Achter dat percentage schuilt zowel een toename van het aantal bellers en skypers (+9%) als van het aantal mailers (+3%), maar nog veel meer van het aantal chatters (+28%). Bijna de helft van alle vragen wordt inmiddels online gesteld, en dat is een evolutie waar de lijn ook al jaren bewust op inzet. Tom Evenepoel, coördinator van De DrugLijn: “We proberen uiteindelijk een zo laagdrempelig mogelijke ‘flow’ te creëren. We zetten hard in op onze website, want wie met een vraag worstelt, gaat waarschijnlijk eerst online op zoek. Eens op onze site bieden we prominent de mogelijkheid om te bellen, mailen, skypen of chatten. De vrijblijvendheid, de anonimiteit die we garanderen en de afstand in het contact, doet de rest.”

Uit de jaarcijfers blijken er nogal wat voorkeuren te bestaan qua manier om De DrugLijn te contacteren. Chat, mail, Skype en telefoon bedienen elk een eigen publiek. Zo zal het weinigen verbazen dat bijvoorbeeld driekwart van de chatters (76%) jonger is 30 jaar. Mailen krijgt vaak de voorkeur van scholieren en studenten, terwijl de helft van alle bellers dan weer dertigers en veertigers zijn (samen exact 50%).

Zoveel mensen, zoveel vragen

Een op drie mensen die De DrugLijn contacteert is een gebruiker. En dat gebeurt vaker via chat (44% gebruikers) dan via mail (32%) of telefoon (33%). “Het is bemoedigend om te zien dat we via het chatten de voeling houden met jonge gebruikers”, vult Evenepoel aan. “Dat is een niet altijd even gemakkelijk bereikbare groep, maar vanuit het oogpunt van preventie en vroeginterventie een des te belangrijkere.”

Ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ziet hier de sterkte van in: “De Gezondheidsconferentie eind vorig jaar toonde aan dat acties gericht op de preventie van alcohol en illegale drugs een belangrijk onderdeel van het Vlaams preventiebeleid zijn en blijven. Uit de jaarcijfers van De DrugLijn die aantonen dat vooral het chatverkeer gestegen is, blijkt deze noodzaak. In het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid zetten we expliciet in op onlinehulpverlening. Onlinehulp is de manier van hulp verlenen die nauw aansluit bij doelgroepen die we moeilijker bereiken, zoals jongeren en adolescenten.”

Het is bemoedigend om te zien dat we via het chatten de voeling houden met jonge gebruikers.

Tom Evenepoel, coördinator van De DrugLijn

Een op vijf vragen aan De DrugLijn komt van ouders en een op tien van een liefje of partner. Ook bezorgde vrienden en scholieren of studenten nemen dagelijks contact. De DrugLijn bereikt ook doelgroepen die sneller over het hoofd gezien worden, ook al is de impact van alcohol- of ander drugmisbruik op hen niet gering: broers, zussen en kinderen van gebruikers.

Net als in voorgaande jaren blijkt overigens dat de De DrugLijn minder puur informatieve vragen krijgt en meer vragen naar advies en/of hulp. Tegelijk hoeft het niet te verbazen dat ook het aantal mensen dat aan de lijn een bezorgde, ongeruste of moedeloze indruk maakt, toeneemt. Het is een evolutie die een extra appèl doet op de emotionele draagkracht van de vrijwilligers die hen te woord staan.

Ook over pillen, gokken en gamen

Cannabis (34%) en alcohol (30%) zijn de drugs die het vaakst aan bod komen. “Voor wie daar nog aan twijfelt: alcohol is ook een drug en De DrugLijn wil er zijn voor alles wat je onder de noemer ‘drug’ kan vatten, inclusief medicatie, gokken en problematisch gamen” vertelt Tom Evenepoel. Ter illustratie: na cocaïne (17%) zijn het niet zozeer andere illegale drugs, maar psycho-actieve medicijnen die het vaakst aan bod komen (12%). Speed (7%), xtc (6%) en heroïne (3%) vervolledigen het rijtje van meest vermelde illegale drugs.

Het aantal vragen omtrent gokproblemen blijft procentueel beperkt (4%), maar is op vijf jaar tijd wel verdubbeld. De evolutie naar steeds meer online gokken, is daar niet vreemd aan. Ook omtrent problematisch gamegedrag kan men bij De DrugLijn terecht. “Met gamen op zich is uiteraard niets mis, maar het is een realiteit dat het soms problematische vormen kan aannemen,” klinkt het bij de lijn. In 2016 werd daaromtrent exact 101 keer contact genomen, vooral door bezorgde ouders.

De volledige cijfers en overzichten zijn terug te vinden in het jaarverslag, te downloaden via de 'Gerelateerde materialen' onderaan deze pagina.

Bij De DrugLijn kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Voor informatie, een eerste advies of hulp en preventie. Anoniem, zonder taboe en zonder oordeel.

Bel 078 15 10 20 of chat, mail en skype via www.druglijn.be

Downloads

Tom Evenepoel
coördinator van De DrugLijn